A budapesti trolibuszhálózat utasszámlálási adatai

Közlekedő Tömeg küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt..

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

minden rendelkezésre álló megállóhelyi le- és felszálló, valamint keresztmetszeti utasszámot, 15 perces bontásban, vonal, menetirány és megállóhely szerint csoportosítva, szerkeszthető táblázatos formátumban, minden mérésről 2013. január 1-je óta, megjelölve a mérés időpontját, módját, az érvényes menetrend típusát, az egyes mérésekhez kapcsolódó egyedi tudnivalókat, valamint a viszonylatok hosszát a következő BKK megrendelésű autóbusz- és trolibuszvonalakra vonatkozólag:
- minden trolibuszvonalra: 70, 72, 73, 74, 74A, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80A, 81, 82, 83,
- az alábbi autóbuszvonalakra: 9, 109, 15, 115, 130, 32, 20E, 30, 30A, 230, 7, 110, 112.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 13.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0009874/2017

Kelemen Tamás

[1][FOI #8663 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy „A budapesti trolibuszhálózat utasszámlálási adatai”
tárgyú közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével kapcsolatban az
adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. április 12-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. március 28.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8663 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0009874/2017

0038/0009877/2017

0038/0009878/2017

 

 

Kelemen Tamás

[1][FOI #8663 email]

[2][email address]

[3][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2017. március 13-án érkezett „A budapesti trolibuszhálózat
utasszámlálási adatai” tárgyú (ügyszám: 0038/0009874/2017), „A budapesti
éjszakai közösségi közlekedési hálózat utasszámlálási adatai” tárgyú
(ügyszám: 0038/0009877/2017) és a „A Liszt Ferenc Repülőteret érintő
autóbuszjáratok utasszámlálási adatai” tárgyú (ügyszám: 0038/0009878/2017)
közérdekű adatigényléseire hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

A korábbi levelünkben foglaltak szerint megkezdett adatgyűjtésünk során
megállapítottuk, hogy az Ön által benyújtott közérdekű adatigénylések
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkoznak, az adatigénylés
teljesítése továbbá Társaságunk mint a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az Infotv. 29. § (3); (4) és (5) c)
bekezdései alapján díjat számítunk fel.

 

Figyelembe véve a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet 4. §-át kérjük, hogy összhangban az Infotv. 29. § (3a)
bekezdésével, jelen tájékoztatásunk kézbesítésétől számított 30 napon
belül nyilatkozzon, hogy adatigénylését fenntartja-e. Amennyiben
fenntartja, kérjük, hogy ugyanezen bekezdés alapján jelen tájékoztatásunk
kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelen levelünkben megjelölt
összeget szíveskedjen Társaságunk részére a Raiffeisen Banknál vezetett,
12001008 - 01453621 - 00100007 számú bankszámlájára történő átutalással-,
vagy bármely Raiffeisen bankfiókban történő készpénzbefizetéssel
megfizetni. A közlemény rovatot kérjük, az Ön által kért adatigénylés
ügyszámainak feltüntetésével szíveskedjen kitölteni, vagy az ügyintézővel
kitöltetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatok felkutatásához, összesítéséhez
és rendszerezéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás költsége: 1.100.000,- Ft
+ Áfa, azaz egymillió-egyszázezer forint plusz áfa, azaz az Ön bruttó
fizetési kötelezettsége 1.397.000,- Ft, azaz
egymillió-háromszázkilencvenhétezer forint. Ez az összeg mindhárom
adatigénylésére vonatkozik.

 

Adatigénylésének az Infotv. 29. § (4) bekezdésének első mondata alapján
ezen összeg beérkezését követően Társaságunk 15 napon belül fog eleget
tenni.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által a fentiekben megjelölt összegről
annak megfizetése esetén szerződésben fogunk rendelkezni, amelyhez
természetesen részletes elszámolás és számla is tartozni fog. Ehhez
előzetesen kérjük, hogy az Infotv. 29. § (3a) bekezdésében rögzített
nyilatkozatával egyidejűleg szíveskedjen a teljes nevét, valamint a
lakcímét megadni, amelyek a számla adattartalmának kötelező elemei.

 

Amennyiben jelen értesítésünkben megjelölt fizetési határidő
eredménytelenül telik el, vagy Ön nem az Infotv. 29. § (3a) bekezdésének
első mondata szerinti nyilatkozatot tesz, úgy adatigénylését visszavontnak
tekintjük.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. április 12.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8663 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Közlekedő Tömeg

Delivered

Tisztelt BKK!

Az Önöknél 0038/0009874/2017 ügyszámon nyílvántartott, „A budapesti trolibuszhálózat utasszámlálási adatai” tárgyú közérdekű adatigénylésünket fenntartva felhívjuk figyelmüket, hogy az Infotv. 29. § (2), valamint (4) második mondat szerinti tájékoztatásra Önöknek az adatigényünk beérkezését követő 15 napon belül, 2017. március 28-ig lett volna lehetőségük. Március 28-i levelükben Önök nem jelölték meg, hogy az Infotv. 29. § (2) által felsorolt mely okból kezdeményezik a határidő meghosszabbítását. Az Infotv. 29. § (4) második mondat szerint továbbá Önöknek az adatigényünk beérkezését követő 15 napon belül, szintén 2017. március 28-ig lett volna jogszerű lehetőségük arra, hogy az adatigénylés teljesítéséért esetlegesen megállapított költségtérítésről tájékoztassanak.

A jogsértő állapot megszüntetése, valamint az Infotv. 52. § (1) szerinti vizsgálat elkerülésének érdekében kérjük adatigénylésünk haladéktalan, de legkésőbb 2017. május 5-ig való teljesítését.

Üdvözlettel:

Kelemen Tamás
Közlekedő Tömeg

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0009874/2017

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Kelemen Tamás

[1][FOI #8663 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kelemen Tamás!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. április 27-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatigénylés teljesítése
továbbra is a BKK Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezért az Infotv.
29. § (3); (4) és (5) c) bekezdései alapján az előző levelünkben említett
díjigény változatlanul fennáll.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt.-nek nem áll módjában a korábbiaktól
eltérően nyilatkozni, így előző válaszunkban foglaltakat továbbra is
fenntartják. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. május 12.

                             

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

      

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8663 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

futar

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei