A Budapesti Világörökség ügyében hozott miniszterelnökségi döntés és a döntés nyilvánosságra hozatalának időpontja

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség! Tisztelt dr. Jánó Márk!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ismételten kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapesti Világörökség ügyében a Miniszterelnökség által hozandó döntés meghozatalának határidejét és a döntés nyilvánosságra hozatalának időpontját. Korábbi adatigénylésemet 2018. július 3-án kelt válaszlevelében azzal az indokkal utasította vissza, hogy az általam kért ICOMOS-jelentés nem hozható nyilvánosságra, mert az "a Miniszterelnökség feladat-és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített, a döntés megalapozását szolgáló adat". Az én július 18-ai közadatigénylésem kizárólag a Miniszterelnökség által hozandó döntésre illetve annak időpontjára vonatkozott, ennek ellenére azt a választ kaptam, hogy az UNESCO 43. ülésszakán van lehetőség a budapesti világörökségi helyszínnel kapcsolatos határozat meghozatalára és az UNESCO honlapján lesz a határozat nyilvánosságra hozva. Mivel kérésem nem az UNESCO következő ülésszakán meghozandó határozatra, hanem arra a Miniszterelnökségi döntésre vonatkozott, amelyre hivatkozva Ön elutasította az ICOMOS által küldött jelentés nyilvánosságra hozatalát, ezért július 30-án kelt válaszát nem tudom elfogadni.
Szíves figyelmébe ajánlom ama tényt, hogy az ICOMOS jelentés nyilvánosságra hozatalának elutasításában arra az alkotmánybírósági határozatra hivatkozott, mely szerint a döntés-előkészítő iratok nyilvánossá tétele akadályozná a köztisztviselőket színvonalas munkájukban. Az alkotmánybíróság határozata viszont nyilvánvalóan nem az UNESCO Világörökségi Bizottság köztisztviselőire, hanem a magyar köztisztviselőkre értendő.
Emellett véleményem szerint a magyar Miniszterelnökség által hozott azon döntés, mely a magyar világörökség megőrzésére vontakozik, nem szakmai egyeztetés tárgyát képező titkos adat, hanem a nyilvánosságra tartozó információ, melynek megismerése a magyar állampolgárokat megillető alapjog: a Miniszterelnökség világörökséggel kapcsolatos döntéseinek megismeréséhez minden magyar állampolgárnak joga van.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 31.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBizC224 18081517590.pdf
43K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

UNESCO

A(z) Miniszterelnökség részére Horn Gabriella által

UNESCO/ICOMOS dokumentumok

A(z) Miniszterelnökség részére Horn Gabriella által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei