A büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának kezelésée

Ivány Borbála küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Igazságügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Ivány Borbála

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság 2015. március 10-i pilot döntésében előírta, hogy a magyar kormány készítsen akciótervet a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának kezelésére, megoldására.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy :
1. milyen munkamódszer alkalmazásával alakítja ki az ítéletben előírt akciótervet
2. milyen ütemterv, ütemezés szerint készül el az akcióterv
3. az akcióterv elkészítésében mely szakmák képviselői és mely személyek vesznek részt
4. a civil szervezeteket tervezik-e bevonni az akcióterv elkészítésébe
5. melyek azok az intézkedések, amelyekről eddig döntöttek, hogy az akciótervbe kerüljenek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 17.

Üdvözlettel:
Ivány Borbála
Magyar Helsinki Bizottság

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment V lasz A b ntet s v grehajt si int zetek t lzs folts g nak kezel se.pdf
40K Download View as HTML


[1]Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

Iktatószám: V/111/2/2015

 

Ivány Borbála asszony

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – A büntetés-végrehajtási intézetek
túlzsúfoltságának kezelése

 

Tisztelt Ivány Borbála Asszony!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. június 17-én érkezett
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ivány Borbála:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EJEB jelölés

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei