A csak egyházi fenntartású óvodával, iskolával vagy középiskolával rendelkező települések listája

Dr. Oláh Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dr. Oláh Lajos

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat:
- Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag egyházi fenntartási óvodák?
- Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag egyházi fenntartási általános iskolák?
- Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag egyházi fenntartási középiskolák?
- A minisztérium adatai szerint jelenleg hány KLIK fenntartású oktatási intézmény egyházi kézbe adása van előkészítés alatt (vagy folyamatban)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Dr. Oláh Lajos

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 50764-1/2018/PERFO                          

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Dr. Oláh Lajos

részére

[1][FOI #11686 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:
1. „Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag
egyházi fenntartási óvodák?”

2. „Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag
egyházi fenntartási általános iskolák?”

3. „Mely magyarországi településeken (név szerint) működnek kizárólag
egyházi fenntartási középiskolák?”

4. „A minisztérium adatai szerint jelenleg hány KLIK fenntartású oktatási
intézmény egyházi kézbe adása van előkészítés alatt (vagy folyamatban)?”  

 

Az 1-3. kérdése tekintetében tájékoztatom, hogy a kért adatokat nyilvános
adatok, melyek a következő linken megtalálhatóak:
[2]https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/ki....

   

A 4. kérdése tekintetében tájékoztatom, hogy jelenleg egyetlen tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói jogának átadása
sincs folyamatban, és átadás előkészítéséről sincs a minisztériumnak
tudomása.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2018. október 11. 

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Oláh Lajos:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei