A Csillaghegyi öblözet tervezett árvízvédelmi műtárgya(i) térségében szándékolt műveletek

dr. Jánossy András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Csillaghegyi öblözet tervezett árvízvédelmi műtárgya(i) térségében - a nyomvonaltól 40-40 méteres sávban - a 2018. év során a fás szárú növények karbantartásával, átültetésével, kivágásával kapcsolatban a Zrt. által - saját kezdeményezésből és megbízás alapján - elvégezni szándékolt műveletek, megjelölve a helyszínt, az érintett fáknak vagy egyéb fás szárú növényeknek a kataszteri számát, valamint az összes darabszámot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 2.

Üdvözlettel:

dr. Jánossy András

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Vezérigazgatói Titkárság
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image005.jpg
3K Download


dr. Jánossy András úr   
                                                                             
Iktatószám: 1233/2018

részére                                              
                                                               Ügyintéző:
Gubicz Gyula / J.E.

 

Tisztelt dr. Jánossy András Úr!

 

2018. március 2-án elektronikus úton Társaságunkhoz érkezett, Budapest
III. kerület, Csillaghegyi öblözet tervezett árvízvédelmi műtárgyai
térségében szándékolt műveletekkel kapcsolatos, közérdekű adatkérés tárgyú
levelére hivatkozva, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § alapján  az alábbiakról tájékoztatom:

 

Tárgyi területen Társaságunk a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, Éves
Közszolgáltatási Szerződés alapján végez kertészeti és
zöldfelület-gazdálkodási munkálatokat.

 

A Budapest, III. kerület, Királyok útján található fasorban a gallyazási
és fakivágási munkálatokat Társaságunk szakemberei 2018. február hóban
befejezték. 2018. év tavaszán 34 db új fa ültetését tervezzük, az év
további részében előre láthatólag csak balesetveszély-elhárítás érdekében
végzett kertészeti tevékenységre lehet számítani.

 

A Budapest III. kerület, Kossuth Lajos üdülőparton 2018. év folyamán
űrszelvénygallyazást, játszóterek területén balesetveszély-elhárítási
szárazgallyazást tervezünk elvégezni, mely munkálatokon felül a
balesetveszély-elhárítás érdekében végzett kertészeti tevékenység
elvégzésére lehet majd számítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

Lipcsei Szabolcs

igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

 

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL.: +36 1 322 7032

MOBIL: +36 20 233 3562

FAX: +36 1 413 1283

WEB: [1]www.fokert.hu

E-MAIL: [2][email address]

 

 

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Jánossy András

Delivered

Tisztelt FŐKERT Vezérigazgatói Titkárság!
Tisztelt Lipcsei Szabolcs Igazgató Úr!
c/o Gubicz Gyula / J.E. Ügyintéző(k)

Köszönöm a szíves tájékoztatásukat, amit tudomásul veszek és elfogadok.

Kérem Önöket, hogy amennyiben a levelükben foglalt tervekhez képest változás állna be, úgy szíveskedjenek arról tájékoztatni, a március 2-i levelemben megjelölt adatok megadásával.

Üdvözlettel:
dr. Jánossy András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jánossy András:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei