A Czetz János utca felújítás során kivágandó fák pontos listája

Csik-Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Czetz János utca felújítás során kivágandó fák pontos listájáját, amely lehetőség szerint tartalmazza tételesen:
- a fá korát
- a fa faját
- a fa pontos helyét
- állapotfelmérés eredményét
- dendrológiai szakvéleményt
- a kivágás szükségességének okát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Csík-Kovács Zoltán!

 

Sajnos napok óta nem sikerült a fájl mérete miatt feltöltenem a választ a
megadott helyre. Már 15-én felvettem a kapcsolatot az atlatszo.hu –val, a
probléma megoldásáig türelmét kérem.

 

Ha megad egy e-mail címet, átküldöm fájlmegosztón keresztül.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599
bbb

 

 

 

 

From: Schnell Anna
Sent: Monday, October 15, 2018 12:10 PM
To: '[FOI #11709 email]'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Czetz János utca
felújítás során kivágandó fák pontos listája

 

Tisztelt Csík-Kovács Zoltán!

A Czetz János utca felújítási munkálatai kapcsán az utcai fasor fáiról a
Főkert 2018 augusztusában készített komplett favizsgálati tanulmányt.  A
kivágandó fák ebben a jegyzőkönyvben kerültek kijelölésre.

A favizsgálati tanulmányt levelemhez mellékelem.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Schnell Anna!

A KiMitTud admin-nak jeleztem a problémát, azt a megoldást javasolta, hogy kérjem meg önt, hogy a [email address] címre küldje el a fájlmegosztó linket a dokumentumhoz, valamint ennek az igénylésnek a hivatkozását, és az adminisztrátor feltölti manuálisan az anyagot.

Üdvözlettel:
Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Köszönöm a közbenjárását, a mai napon wesendit.com alkalmazáson keresztül megküldtem a megadott e-mail címre.

Üdvözlettel:

Schnell Anna
jegyzői referens
III. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Telefon: 4378-599
(((

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csik-Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei