a Dagály fürdőnél folyó beruházással kapcsolatos dokumentumok

Tordai Bence küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a XIII. kerületi Önkormányzat mint adatgazda által kezelt minden olyan dokumentumot (előterjesztést, közgyűlési határozatot, polgármesteri vagy hatósági döntést stb.), amely a Dagály fürdőnél folyó beruházással, avagy a 2015. évi XXXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos, különös tekintettel az Önkormányzat azon jogi vagy adminisztratív lépéseire, amelyek a kerületi lakosok, illetve a fürdő látogatóinak érdekeit szolgálják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tordai Bence!
2015. augusztus 30-án érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján felhívom az adatigénylése
pontosítására. Kérem, hogy közérdekű adatigénylése teljesíthetősége
érdekében jelölje meg, hogy a Dagály fürdőnél folyó beruházással, avagy a
2015. évi XXXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatosan pontosan  milyen
adatokat igényel.
Tájékoztatom, hogy, amennyiben nem pontosítja adatigénylését, azt nem áll
módomban teljesíteni.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
Tisztelettel
dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Tordai Bence

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Kérem, küldje meg számomra a Önkormányzat mint a 25666/2., a 25667/3. és a 25833. helyrajzi számú telkek tulajdonosa által az MNV Zrt. ill. a Market Építő Zrt. számára a területen folyó építkezéssel kapcsolatban adott tulajdonosi hozzájárulásokat.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment gat 2015.pdf
205K Download View as HTML

Attachment Gatepites 2015.pdf
222K Download View as HTML


Tisztelt Tordai Bence!

Közérdekű adatigénylés iránti kérelmével kapcsolatban érkezett pontosított adatigénylésére válaszolva megküldöm a 25666/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által kiadott tulajdonosi hozzájárulásokat az árvízvédelmi gát építéséhez. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) számú Kormányrendelet 5. § (4)és (5)bekezdése szerint a folyószakasz mederkezelője akkor járulhat hozzá az építmény elhelyezéshez, ha az ingatlan tulajdonosa a kormányrendelet 2. melléklet szerinti nyilatkozatot tesz arról, hogy az építménynek a nagyvízi mederben való elhelyezésével összefüggésben keletkezett károk tekintetében kártalanítási igényt nem érvényesít. A hozzájárulás az építési és a fennmaradási engedélyezési eljárásban résztvevő vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása megadásának feltétele. Az építésügyi hatósági engedély (ideértve a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatósági engedélyt is) tájékoztató részében az építésügyi hatóság felhívja az építtető figyelmét a kártalanítási igény érvényesítésének kizárására.

Tájékoztatom, hogy a 25667/2 hrsz-ú ingatlan már nem létezik a Népfürdő u. része, a 25833 hrsz-ú ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdona.

Kérem a válasz tudomásul vételét.

Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Tordai Bence" <[FOI #5396 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2015. Szeptember 24. 14:40:24
Tárgy: Re: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Kérem, küldje meg számomra a Önkormányzat mint a 25666/2., a 25667/3. és a 25833. helyrajzi számú telkek tulajdonosa által az MNV Zrt. ill. a Market Építő Zrt. számára a területen folyó építkezéssel kapcsolatban adott tulajdonosi hozzájárulásokat.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tordai Bence:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei