A december 17-i karácsonyi rendezvény részletes költségei

Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzetgazdasági Minisztérium és az IZ-S Kft, valamint a Nemzetgazdasági Minisztráium és a Bambi Entertainment Kft közötti szerződéseket esetleges mellékleteikkel, ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat, a kifizetett összes kiadás tételes bontását (kiadási tételek, megrendelt és teljesített mennyiségük, fajlagos költség, kifizetett szumma költség).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 4.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/6035/2016 - közérdekű adatigénylés

 

Sebián-Petrovszki László úr részére

 

[1][FOI #6080 email]

 

 

Tisztelt Sebián-Petrovszki László Úr!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk. 

Budapest, 2016. február 19.

 

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Kérem legyen szívesek a jogszabályoknak megfelelően válaszolni korábbi közérdekű adatigénylést kérő levelemre, és kiadni a december 17-i karácsonyi rendezvényük kapcsán kért adatokat.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Bambi Entertainmetnt Kft.v llalkoz si szerz d s.pdf
318K Download View as HTML

Attachment Bambi E.Kft.raj nlat.pdf
70K Download View as HTML

Attachment Bambi E.Kft.tl that s gi nyilatkozat.pdf
497K Download View as HTML

Attachment IZ S Kft megrendel.pdf
21K Download View as HTML

Attachment IZ S arajanlat.pdf
35K Download View as HTML


NGM/6035/2016 - közérdekű adatigénylés

 

Sebián-Petrovszki László úr részére

 

 

Tisztelt Sebián-Petrovszki László Úr!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium) intézett
közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk.

 

A Minisztérium a következő szolgáltatásokat a feltüntetett összegért vette
igénybe a Bambi Entertainment Kft-től és az IZ-S Vendéglátóipari és
Szolgáltató Kft- től.

 

Szolgáltatást nyújtó cég neve Szerződéses jogviszony Ellenérték bruttó
tárgya összeg Ft-ban
Bambi Entertainment Kft rendezvény lebonyolítás 3 181 477
IZ-S Vendéglátóipari és catering,szolgáltatás,
Szolgáltató Kft. 19 398 691
bútorbérlés
  Összesen: 22.580.168
   

A szerződéses jogviszonyra vonatkozó dokumentumokat mellékelten
megküldjük.

 

Budapest, 2016. március 07.

 

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebián-Petrovszki László:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

NGM/9204/3/2014.

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Májer István által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei