A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőinek szingapúri, új-zélandi és ausztráliai útjáról

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Delivered

Tisztelt Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőinek szingapúri, új-zélandi és ausztráliai útjának pontos útitervét, programját és célját
- Útjuk összköltségét
- Azok nevét és beosztását, akik a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-től - a két vezetőn kívül - jelen voltak a tárgyalásokon

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 26.

Üdvözlettel:

Szabó Szabolcs

Hivatkozása ide

Feladó: Dobos Menyhért
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.


Attachment image003.png
7K Download


Szabó Szabolcs részére

[1][FOI #8451 email]

elektronikus levélcímre

 

 

 

Tisztelt Szabó Szabolcs!

 

2017. január 26. napján feltett kérdéseivel kapcsolatban, mivel azok
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkoznak, illetve
teljesítésük a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
figyelemmel, a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére
biztosított határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel:

 

 

  Dobos Menyhért

vezérigazgató
Tel.: +36 1 441 9701
[2][email address]

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

  

TV   I   RÁDIÓ   I   HÍR   I   ONLINE

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8451 email]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dobos Menyhért
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.


Attachment image001.png
7K Download

Attachment ausztr l t k lts gek.xlsx
11K Download View as HTML


Szabó Szabolcs részére

 

Tisztelt Szabó Úr!

 

Kérésére tájékoztatom, hogy 2017. január 20. és február 7. között Dobos
Menyhért vezérigazgató és Medveczky Balázs televíziós médiaszolgáltatási
igazgató a csatolt táblázat szerinti repülőjáratokat és szállodákat vették
igénybe kiküldetésük során. A felmerült költségeket szintén a csatolt
táblázat tartalmazza.

Az utazás pontos céljával kapcsolatos kérdésre válaszolva tájékoztatom,
hogy a Közszolgálati Kódex a „Közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető
elvei” c. fejezetének N) pontjában a következő elvárásokat fogalmazza meg:

„A közszolgálati médiaszolgáltató kapcsolatot teremt a határon túl élő
magyarsággal, és azt folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a
kifejezetten nekik szóló műsorszámok megfelelő színvonalúak legyenek, és
megfeleljenek az elvárásaiknak.”

Valamint:

„A közszolgálati médiaszolgáltató a saját műsorszámai határon túli
magyarság részére való közzétételén kívül támogatja az ország határain
kívül magyar nyelven vagy magyar nyelven is szolgáltató más televíziókat
és rádiókat. A folyamatos fejlődés fenntartása és a határon túli magyarság
megfelelő tájékoztatása miatt azokkal rendszeres kapcsolatot tart,
tapasztalatok cseréjével közösen fejleszti a határokon túlra sugárzott
magyarországi műsorszámok, illetve a határon túli magyar nyelvű
médiaszolgáltatás színvonalát.”

A médiatörvény 83. §-ában a közszolgálati médiaszolgáltatás céljai között
a következő szerepel:

„g) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti
önazonosságuk és anyanyelvük megőrzésének elősegítése, az anyaországgal
való szellemi kapcsolattartásuk lehetővé tétele.”

Ennek jegyében tartottunk az utazás alatt 7 közönségtalálkozót,
találkoztunk 3 nagykövettel, 3 konzullal.

Tárgyaltunk a melbourne-i 31-es televíziós csatornával, és előzetesen
megállapodtunk abban, hogy heti magyar nyelvű híradót biztosítunk a
számukra.

Eredményes tárgyalásokat folytattunk a perth-i WTV vezetőjével arról, hogy
heti rendszerességgel Magyarországról szóló, angol nyelvű híradást
szolgáltatunk a számukra. Ezen felül biztosítani fogunk számukra fikciós,
dokumentum, zenei, és egyéb műfajú tartalmakat is.

Tárgyalásokat kezdeményeztünk az Ausztrál SBS országos televízióval magyar
nyelvű adások sugárzásáról.

Megállapodtunk a melbourne-i és perth-i magyar nyelvű újságokkal, hogy az
általunk szerkesztett mediaklikk.hu oldal használatára vonatkozó
tájékoztatót elhelyezik, hogy az ottani magyarság interneten keresztül
elérje a közszolgálati csatornákat.

A sydney-i magyar nyelvű rádióban interjút adtunk, és megállapodtunk, hogy
az általunk a mediaklikk.hu használatáról készített spotot több alkalommal
sugározni fogják, valamint az ismertetőt elhelyezik a honlapjukon.

Az említett ismertetőt a szingapúri magyar közösség Facebook profilján is
elhelyezik.

Melbourne-ben részt vettünk a nagyszabású Puskás emlékünnepség sorozaton.

A tárgyalásokon a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. részéről Dobos
Menyhért vezérigazgatón és Medveczky Balázs televíziós médiaszolgáltatási
igazgatón kívül nem vett részt kolléga.

 

Üdvözlettel:

 

  Dobos Menyhért

vezérigazgató
Tel.: +36 1 441 9701
[1][email address]

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

[2]cid:image001.png@01D0BE1E.CA6BE7B0

  

TV   I   RÁDIÓ   I   HÍR   I   ONLINE

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei