A Dunakeszi Önkormányzat dokumentumai a 022. hrsz.-ú inert hulladékbányához vezető közút mellett elhelyezett illegális hulladék eltávolítása ügyében keletkezett dokumentumok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A SA-HO Kft. számára küldött felszólítást, melyben a Dunakeszi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) felszólítja a SA-HO kft. ügyvezetését, hogy a SA-Ho Kft. határidő kitűzése mellett tegyen eleget az Önkormányzattal 2011. szeptember 19-én kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt kötelezettségének és számolja fel az inert hulladékbányához vezető úton elhelyezett illegális hulladékot.

2. A SA-HO Kft. Önkormányzatnak küldött válaszát az Önkormányzattól kapott felszólításra, melyet a SA-Ho Kft. ezen adatigénylés időpontjáig nyújtott az Önkormányzatnak.

3. A Pest megyei Érdi Járási Hivatalnak ( továbbiakban Járási Hivatal) a PE-06/KTF/15203-3/2018 ügy kapcsán az Önkormányzatnak küldött felszólítását, melyben a Járási Hivatal felszólította az Önkormányzatot az Önkormányzat tulajdonában lévő közút mellett elhelyezett illegális hulladék további kezelésre történő átadására, valamint az Önkormányzat jelen adatigénylés időpontjáig keletkezett azon dokumentumait, melyek a tárgyi ingatlanon az illegális hulladék eltávolításának ügyében tett intézkedéseket tartalmazzák.

4. Az Önkormányzat mezőőrének a SA-HO Kft. környékéről 2018. május 1-től jelen adatigénylés időpontjáig készített felvételeit és feljegyzéseit. ( Dunakeszi Térinformatikai Rendszerébe nincsenek feltöltve az Önkormányzat mezőőre által késztített felvételek, feljegyzések.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 19.

Üdvözlettel:
Bodnár Tóth Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Dombováriné dr. Kozák Nikolett
Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment V lasz Bodn r T th Zsuzs nak k z rdek adatig nyl s 07.04..pdf
3.0M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Tóth Zsuzsa!

 

Mellékelten megküldöm fenti tárgyban írt közérdekű adatigénylésre adott
válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

Dné dr. Kozák Nikolett

jogi ügyintéző

 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati és Jogi Osztály

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei