A Farkashegyi Repülőtér 2016-os Reptéri rend módosítására vonatkozó, a Budakeszi Önkormányzat birtokában lévö dokumentumok

Parlagfü Pollen No Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Parlagfü Pollen No Egyesület

Delivered

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budakeszi Önkormányzatnál megtalálható, a Farkashegyi Repülőtér 2016-os Reptéri rend módosítására (azaz a település feletti repülés engedélyeztetésére) vonatkozó valamennyi dokumentációt.

indoklás: Mivel a lakosságot erről tudomásunk szerint sosem tájékoztatták, ezért nem egyértelmű, hogy az Önkormányzatot bevonták-e az engedélyeztetésbe, vagy ha nem, akkor mikor szerzett tudomást a Reptéri rend módosításáról, azaz az innen induló gépek Budakeszi lakott területei fölötti repüléseinek legalizálásáról. Kérjük küldjék meg számunkra azt az értesítést, amelyet a zajcsökkentő előírások lazítását jóváhagyó Nemzeti Közlekedési Felügyelettől vagy a reptér bérlőjétől kaptak, ill. minden a Reptéri rend módosítással kapcsolatos dokumentációt. Ha ilyet nem kaptak, kérjük azt is közöljék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 25.

Üdvözlettel: Budakeszi lakosok

Hivatkozása ide

Feladó: Szauter Anikó
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatkérők!

Dr. Szelenczy Gabriella jegyző asszony megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban a Farkashegyi Repülőtér 2016-os reptéri rendje módosításával kapcsolatos dokumentáció nem áll rendelkezésre.

Üdvözlettel:

dr. Szauter Anikó
titkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06(23)535-710/114 mellék
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Köszönjük szépen a korrekt választ.

tisztelettel: az érintettek.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Parlagfü Pollen No Egyesület:
Csak a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei