A Farkashegyi Repülőtér üzemeltetője által az Önkormányzatnak küldött, a lakossági panaszt érintő válasza

Parlagfü Pollen No Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Parlagfü Pollen No Egyesület

Delivered

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Farkashegyi Repülőtér üzemeltetője által az Önkormányzatnak küldött válaszlevelet a Budakeszi lakott területei feletti motoros repülések korlátozásának feloldását eredményező 2016-os Reptéri Rend változásról és a megnövekedett zajártalom miatti lakossági panaszokkal kapcsolatos álláspontjáról.

indoklás:
Csoportos lakossági megkeresésre 2018.dec.10-én kelt KF/2004-2/2018 válaszul küldött iktatószámú levelükben írták, hogy a Farkashegyi Repülőteret üzemeltető MÁV Sportrepülő Egyesülethez fordultak írásbeli állásfoglalás kérésével és hogy a válaszról az 50. munkahéten tájékoztatnak minket. Ez a tájékoztatás a mai napig nem érkezett meg. Kérjük az Egyesület álláspontjának megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 25.

üdvözlettel: Budakeszi lakosok

Hivatkozása ide

Feladó: Szauter Anikó
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment M V Sportrep l Egyes let.pdf
121K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérők!

Dr. Szelenczy Gabriella jegyző asszony megbízásából mellékletként csatolom az Önök által közérdekű adatkérés keretében igényelt dokumentum szkennelt változatát.

Üdvözlettel:

dr. Szauter Anikó
titkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06(23)535-710/114 mellék
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Tisztelt Jegyzö Asszony, tisztelt Önkormányzat!

Köszönjük korrekt adatszolgáltatásukat és együttmüködésüket a jelzett probléma megoldásában. Kérjük adják át a MÁV Sportrepülö Egyesület részére is köszönetünket konstruktív hozzáállásukért. Nagyon reméljük, hogy a tervezett változás mielöbb életbe lép és hogy az abban foglaltak betartásra kerülnek.

üdvözlettel: az érintett lakosok.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Parlagfü Pollen No Egyesület:
Csak a(z) Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei