A felvidéki támogatottakkal 2017-ben megkötött támogatási szerződések

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

Szlovákiai Református Keresztény Egyház;
Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Nagykaposi Egyházközség;
Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Tornaijai Egyházközség;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége(Közreműködés a "Szülőföldön magyarul" támogatási program lebonyolításában);
Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola, Óvoda;
Gömör-Kishont Múzeum Egyesület;
Zoboralja Kht. (ingatlanfelújítás);
Egyesület a Keresztény-Nemzeti Értékek Megmaradásáért;
Eperjesi Egyetem;
Fiatalok a Bódva-völgyéért Polgári Társulás;
Fórum Kisebbségkutató Intézet;
Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szakmai program támogatása);
Hernád Kft.;
Kortárs Magyar Galéria Alapítvány '94;
Pro Civis Polgári Társulás;
Régiófejlesztési Társulás;
Sine Metu Polgári Társulás;
Szent Imre Egyházi Óvoda;
Szlovákiai Magyar írók Társasága;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége;
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Lévai Egyházközség - Czeglédi Péter Református Gimnázium;
Zoboralja Kht.(Zoboralji Kulturális és Információs Központ működésének támogatása)
CSEMADOK Füleki Alapszervezete
Harmónia - Szlovákiai Magyar Zenei Díj (polgári társulás)
Támogatást igénylő szervezet, intézmény
Mátyusföld Polgári Társulás
Média Nóvum Polgári Társulás
Nagykapos és Vidéke Társulás
Reviczky Társulás
Selye János Egyetem
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Országos Tanácsa
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség -CSEMADOK

felvidéki támogatottakkal 2017-ben megkötött támogatási szerződések és azok mellékleteinek másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 8.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei