a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja-gépjárművek

Szigetvári Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szigetvári Viktor

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hány darab gépjármű van a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportjának tulajdonában?
2. Hány darab gépjárművet bérel a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
3. Hány darab gépjárművet lízingel a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
4. Milyen márkájú, típusú és évjáratú gépjárműveket tulajdonol a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
5. Milyen márkájú, típusú és évjáratú gépjárműveket bérel a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
6. Milyen márkájú, típusú és évjáratú gépjárműveket lízingel a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
7. Kinek a részére biztosít gépjárművet a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?
8. Kik használhatják a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által tulajdonolt gépjárműveket?
9. Kik használhatják a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által bérelt gépjárműveket?
10. Kik használhatják a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által lízingelt gépjárműveket?
11. Mekkora a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által tulajdonolt gépjárművek értéke?
12. Mekkora a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által bérelt gépjárművek bérlési költsége?
13. Mekkora a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által lízingelt gépjárművek lízingelésének költsége?
14. Van-e és, ha van, milyen belső szabályzat állapítja meg, hogy kinek a részére biztosít gépjárművet a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 1.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: Rozgonyi Eszter dr.
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja


Attachment Frakci g pj rm vek k z rdek adatszolg ltat s 2015.06.16.docx
14K Download View as HTML


Tisztelt Szigetvári Viktor!

 

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési  Képviselőcsoportjának
gépjárművei tárgyában küldött közérdekű adatigénylésére hivatkozással
mellékelten küldöm válaszainkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Rozgonyi Eszter

hivatalvezető

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szigetvári Viktor:
Csak a(z) Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei