A Földtani Kutatási Program Zárójelentésében hivatkozott szakmai vizsgálati anyagok teljes szövege

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt..

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Földtani Kutatási Program Zárójelentésében hivatkozott következő dokumentumok teljes szövegét:
1. Földtani eredetű kockázatok összesítő jelentése,
2. Földtani modellezés összefoglaló és értékelő jelentése,
3. Értékelő jelentés a vízföldtani viszonyokról és a vízföldtani modellezés eredményeiről,
4. 3D geodinamikai modellezés eredményeinek értékelő és összefoglaló jelentése,
5. Értékelő geotechnikai-talajvizsgálati jelentés,
6. Szeizmológiai kutatások és a szeizmotektonikai modellezés,
7. Észlelési és földtani-geomorfológia térképszerkesztés és térképmagyarázók,
8. Mélyföldtani fúrások (harmadidőszaki és pannóniai fekü elérésére szolgáló fúrások) dokumentáló és értékelő jelentése,
9. Sekély mélységű földtani fúrások egységes összefoglaló földtani jelentése
10. Vízminőségi vizsgálatok értékelő jelentése,
11. Vízhasználatok értékelése,
12. Hidrometeorológiai és hidrológiai adatok beszerzése, paraméterezése (a regionális vízföldtani modell kiterjedésének területéről),
13. Geofizikai kutatások összefoglaló értékelése,
14. Értékelő jelentés a 3D szeizmikus kutatás eredményeiről,
15. Értékelő és összegző jelentés a karotázs mérések eredményeiről,
16. Különböző módszerekkel végzett in situ mérésekből és szakirodalomkutatásból származó primer feszültségadatok összefoglaló értékelése,
17. Geotechnikai (talaj- és kőzetmechanikai) laborvizsgálatok összefoglaló és értékelő jelentés,
18. Földtani laborvizsgálati összefoglaló és értékelő jelentés,
19. A telephely földrengés-veszélyeztetettségének komplex meghatározása,
20. Szabadfelszíni PGA és UHRS meghatározáss,
21.A talajfolyósodás globális és lokális előfordulásának vizsgálata,
22. Mikroszeizmikus észlelések összefoglaló és értékelő jelentése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: PaksII Jogi Osztály


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment kozerdeku 20181112 valasz.pdf
106K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Jelen levélhez csatoltan küldjük meg a Társaság válaszát a tárgyi
adatigénylésre.

 

Tisztelettel:

 

Általános Jogi Osztály

[1][email address]

Paks II. Atomerőmű Zrt.  I  7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.

[2]www.paks2.hu

 

[3]Paks_II_EMAILALAIRAS_v01

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei