A Gazdasági Bizottság 154/2012. (IX.18.) számú határozata

Gálicz Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gálicz Attila

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Gazdasági Bizottság 154/2012. (IX.18.) számú határozatáról készült jegyzőkönyvet, melynek tárgya a Budapest X. kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség bérleti díjának emelése, illetve az azt megalapozó 677. számú előterjesztést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 2.

Üdvözlettel:
Gálicz Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Korányiné Csősz Anna
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
21K Download

Attachment Bp10 GB hatarozat 154 2012.pdf
88K Download View as HTML

Attachment 20 677 Monori u.12.helyiseg ber.dij.pdf
185K Download View as HTML


Tisztelt Gálicz Attila Úr!

 

A 2016. május 2-án érkezett közérdekűadat-igénylésére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (1) bekezdése alapján csatoltan küldöm a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
2012. szeptember 18-ai zárt ülésének jegyzőkönyvi kivonatát a Budapest X.
kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti díjának emeléséről szóló döntésről, valamint a döntést megalapozó
677. számú előerjesztést.

 

Dr. Szabó Krisztián

jegyző megbízásából

 

Korányiné Csősz Anna

szervezési osztályvezető

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Főosztály

Szervezési Osztály

1102 Budapest , Szent László tér 29. I. em. 129-130.

Telefon: +36-1/4338-225

Fax: +36-1/4338-230

 

[1]PH-logó

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Korányiné Csősz Anna
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
21K Download

Attachment Bp10 GB hatarozat 154 2012.pdf
88K Download View as HTML

Attachment 20 677 Monori u.12.helyiseg ber.dij.pdf
185K Download View as HTML


Tisztelt Gálicz Attila Úr!

 

A 2016. május 2-án érkezett közérdekűadat-igénylésére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (1) bekezdése alapján csatoltan küldöm a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága
2012. szeptember 18-ai zárt ülésének jegyzőkönyvi kivonatát a Budapest X.
kerület, Monori utca 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérleti díjának emeléséről szóló döntésről, valamint a döntést megalapozó
677. számú előterjesztést.

 

Dr. Szabó Krisztián

jegyző megbízásából

 

Korányiné Csősz Anna

szervezési osztályvezető

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Főosztály

Szervezési Osztály

1102 Budapest , Szent László tér 29. I. em. 129-130.

Telefon: +36-1/4338-225

Fax: +36-1/4338-230

 

[1]PH-logó

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gálicz Attila:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei