Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Dávid Olivér, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A GINOP 6.2.3-17 projekt KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM pályázó pályázati anyaga

Veres Dávid Olivér küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Veres Dávid Olivér to read a recent response and update the status.

Feladó: Veres Dávid Olivér

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM által a GINOP operatív program keretein belül (a GINOP 6.2.3-17 támogatási konstrukcióban ) támogatott pályázati anyagát és annak mellékleteit !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 22.

Üdvözlettel:

Veres Dávid Olivér

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM /3634/2018 - közérdekű adatigénylés

 

 

Veres Dávid Olivér úr részére

 

 

 

Tisztelt Veres Dávid Olivér!

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz 2018. január 22-én intézett közérdekű
adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy az ahhoz kapcsolódó
dokumentumok jelentős mennyiségére, valamint azok rendszerezése és
jogszabályoknak megfelelő kiadhatósága vizsgálatának kiemelt időigényére
tekintettel az adatigénylés megválaszolása nagymértékű dologi és személyi
jellegű ráfordítást igényel, amelyre figyelemmel a vonatkozó jogszabályok
[az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet] alapján az adatigénylés jelen
formában történő teljesítése esetén előreláthatólag jelentős összegű
költségtérítés kerül megállapításra.  

 

Jelzettekre tekintettel, valamint a konkrét adatigényének célzott
teljesítése érdekében – figyelemmel az Infotv. 28. § (3) bekezdésére is –
kérjük szíveskedjen pontosan megjelölni, hogy az érintett pályázati anyag
mely adatkörét, illetve adatait igényli.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Dávid Olivér

Delivered

Pontosítás
NGM/2624/2018 – közérdekű adatigénylés
Tisztelt Adatgazda!

Január 31-én írt levelükben pontosításra kértek a KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GINOP pályázatára vonatkozó közérdekű adatigénylésem kapcsán, melyet 2018. január 22-én nyújtottam be.

Korábbi adatigénylésemet az alábbiakban kívánom pontosítani:

Szeretném megismerni a pályázat 3.4.1 részének (A projekttel kapcsolatos műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások) k.) pontja, kb.) alpontjának megfelelő együttműködési megállapodások meglétre vonatkozó dokumentumokat és azok mellékleteit!
Ezen belül különös tekintettel kérem, hogy az ingatlanhasználatra kötött megállapodásokra vonatkozó dokumentumokat is és azok mellékleteit küldje el számomra!

Szeretném megismerni továbbá a pályázat 3.4.1.1. részének j.) pontjához (Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések) kapcsolódó elvárásoknak való megfelelés bizonyítására beadott pályázati dokumentumokat és azok mellékleteit!
Ezen belül különös tekintettel kérem, hogy küldjék el a kísérleti pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésére állását igazoló pályázati dokumentumokat is és azok mellékleteit!
Kérem továbbá a 3.4.4 rész c.) pontjának megfelelését alátámasztó dokumentumok és mellékletei megküldését!
Szeretném továbbá megismerni azokat a pályázati dokumentumokat és azok mellékleteit, melyek a pályázati kiírás 3.6.1. pontjában megfogalmazott területi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatosak! Ennek kapcsán különös tekintettel kíváncsi vagyok a pályázat 6.1-ik részének 7-ik alpontjában meghatározott hozzájárulásokat igazoló dokumentumokra is!

Üdvözlettel: Veres Dávid Olivér

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM /3634/2018 - közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Veres Dávid Olivér!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment Adatlap.docx
13K Download View as HTML


 

 

NGM /3634/2018 - közérdekű adatigénylés

 

Veres Dávid Olivér úr részére

[1]mailto:[FOI #10290 email]

 

 

 

Tisztelt Veres Dávid Olivér Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése
teljesítéséért a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)
költségtérítést állapít meg, amelynek összeg 25 725 forint.

 

Az Infotv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az
adatigénylése teljesítése az NGM alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A megállapított
költségtérítés a munkaerő-ráfordítással járó költségeket tartalmazza,
dologi költség nem került megállapításra. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait
az [2][NGM request email] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (PM)


Attachment image001.png
15K Download

Attachment NGM 3634 mellekletek.pdf
2.1M Download View as HTML


 

 

NGM /3634/2018 - közérdekű adatigénylés

 

Veres Dávid Olivér úr részére

[1]mailto:[FOI #10290 email]

 

Tisztelt Veres Dávid Olivér Úr!

 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17 pályázati  felhívás (a
továbbiakban: felhívás) tekintetében nyertes pályázati anyagra vonatkozó
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

–        a felhívás 3.4.1. k) pont kb) alpontja szerinti együttműködési
megállapodásokat az 1. mérföldkő teljesítésének napjáig szükséges
megkötni, így azok még nem képezték részét a benyújtott pályázatnak;

–        a felhívás 3.4.1.1 részének j) pontjához kapcsolódó elvárások
tekintetében a benyújtott pályázat még nem tartalmazott az azoknak való
megfelelést bizonyító dokumentumokat, tekintettel arra, hogy a támogatást
igénylő nyilatkozata alapján a szükséges eszközök beszerzése és az
elvárásoknak való megfelelés a projekt keretében kerül megvalósításra;

–        a felhívás 3.4.4. c) és 3.6.1. pontja, 6.1. pont 7. alpontja,
valamint a külön is megjelölt ingatlanhasználati megállapodások
vonatkozásában érintett helyszínek jelenleg is a Kecskeméti Szakképzési
Centrum feladatellátási helyszíneként működnek, így földrajzi
elhelyezkedésük, valamint fizikai jellemzőik alapján is alkalmasak –
illetve a projekt keretében tervezett, építési engedélyt nem igénylő
kisebb átalakítások révén alkalmassá válnak – a projekttevékenységek
szabályszerű megvalósítására.

 

Az érintett ingatlanok használatára, valamint a projekt megvalósításához
szükséges igénybevételre vonatkozó nyilatkozatokat, határozatot, illetve
megállapodást mellékelten megküldjük.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

 

[2]cid:image001.png@01D3EC3F.0CFDA2C0  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Veres Dávid Olivér, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Dávid Olivér:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

találkozó

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei