A gödi akkumulátorgyártó üzem által a PMKH-nak benyújtott dokumentumok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

A(z) Pest Megyei Kormányhivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal ) számára a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem (Göd, Ipartelep hrsz., 6980.) által benyújtott - a Kormányhivatal egyes szervezeti egységei által kötelezően előírt - jegyzőkönyveket, beszámolókat, melyeket a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem 2018. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig nyújtott be a Kormányhivatalnak. Így a légszennyező pontforrások mérési adatait tartalmazó jegyzőkönyveket, az üzem zaj- és rezgéskibocsátásának ellenőrzéséről szóló mérési jegyzőkönyveket és dokumentumokat, valamint az egyéb, a Kormányhivatal által előírt és a SAMSUNG SDI gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem által a Kormányhivatalnak benyújtott jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az augusztus 23-án általam igényelt adatokat. A válaszadás határideje szeptember 9-én lejárt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az augusztus 23-án általam igényelt adatokat. A válaszadás határideje szeptember 9-én lejárt.

Kelt: 2019. szeptember 17.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az augusztus 23-án benyújtott adatigénylésemre több mint 30 napja nem válaszol a Kormányhivatal.

Emlékeztetem, hogy a törvény szerint:
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) * A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(2) * Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Kérem a törvényi előírások betartását.

Kelt: 2019. szeptember 25.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.png
52K Download

Attachment SKM C224e19092611170.pdf
327K Download View as HTML

Attachment ponforras vizsgalat.pdf
2.6M Download View as HTML


 

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

Csak egyetlen, aláírás nélküli vizsgálati jegyzőkönyvet küldtek. Kérem, hogy az adatigénylésemnek megfelelően a SAMSUNG SDI gödi akkumulátorgyár által a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek beküldött összes jegyzőkönyvet, mérési és vizsgálati adatot tartalmazó dokumentumot szíveskedjenek megküldeni, melyek az adatigénylésemben megjelölt időpontban keletkeztek vagy kerültek beküldésre.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.png
52K Download

Attachment PE 06 KTF 01565 8 2019.pdf
157K Download View as HTML


 

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

November 4-én átutaltam a PMKH-KTF számlaszámára a kért összeget. A dokumentumokat azonban még mindig nem kaptam meg. Kérem intézkedését.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

Az adatigénylésért költségtérítést fizettem, a jogszabályok szerint már válaszolniuk kellett volna. Kérem az igényelt adatok megküldését.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

Kérem tájékoztatását az adatigénylés ügyében.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt PMKH-KTF Központi postafiók!

Több, mint egy hónapja átutaltam a számlájukra az Önök által kért összeget. Az adatot viszont nem küldik. Ellopták a pénzt?

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei