A hallgatói önkormányzat elnökei

Hamar Péter hökellenőr küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Hamar Péter hökellenőr

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat elnökeinek névsorát tartalmazó excel táblázatot, melyben szerepel
- az elnökké választás napja,
- korábbi tisztségei (csak felsorolva),
- elnökké választása előtt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
- elnöki mandátuma alatt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
- elnöki mandátumának utolsó napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 2.

Üdvözlettel:

Hamar Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály

Tisztelt Hamar Péter!

 

A 2016. december 2. napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok nagy számára
tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2017. január 2. napjáig
küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Pécsi Tudományegyetem

Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Hamar Péter hökellenőr <[1][FOI #8111 email]>
Dátum: 2016. december 2. 8:38
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A hallgatói önkormányzat elnökei
Címzett: Közérdekű adat igénylések Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat adatgazdánál <[2][Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]>

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
hallgatói önkormányzat elnökeinek  névsorát tartalmazó excel táblázatot,
melyben szerepel
 - az elnökké választás napja,
 - korábbi tisztségei (csak felsorolva),
 - elnökké választása előtt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
 - elnöki mandátuma alatt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
 - elnöki mandátumának utolsó napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  2.

Üdvözlettel:

Hamar Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #8111 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nem a(z)
[5][Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály


Attachment hokellenornek adatszolgaltatas 201612141252.xlsx
15K Download View as HTML


 

Tisztelt Hamar Péter!

 

A 2016. december 2. napján Közérdekű adatigénylés – A hallgatói
önkormányzat elnökei tárgyban érkezett megkeresésére válaszolva
mellékelten megküldjük a kért adatokat.

 

A táblázat – megkeresésének megfelelően – a Pécsi Tudományegyetem
hallgatói önkormányzatai elnökeinek névsorát, az elnökké választás napját,
korábbi tisztségeinek felsorolását, az elnökké választása előtt összesen
kiutalt közéleti ösztöndíj mértékét, az elnöki mandátum alatt összesen
kiutalt közéleti ösztöndíj mértékét, és az elnöki mandátum utolsó napjának
közérdekű adatait tartalmazza.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100

Fax: +36 72/501-655

 

 

 

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Hamar Péter hökellenőr <[1][FOI #8111 email]>
Dátum: 2016. december 2. 8:38
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A hallgatói önkormányzat elnökei
Címzett: Közérdekű adat igénylések Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat adatgazdánál <[2][Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]>

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
hallgatói önkormányzat elnökeinek  névsorát tartalmazó excel táblázatot,
melyben szerepel
 - az elnökké választás napja,
 - korábbi tisztségei (csak felsorolva),
 - elnökké választása előtt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
 - elnöki mandátuma alatt összesen kiutalt közéleti ösztöndíj,
 - elnöki mandátumának utolsó napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  2.

Üdvözlettel:

Hamar Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #8111 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat nem a(z)
[5][Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hamar Péter hökellenőr:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK kifizetések

A(z) Testnevelési Egyetem részére Kis György Márk által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei