A Hatósági Főosztály ügyfeleivel történő kapcsolattartását szabályozó dokumentumok

Imre András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszában tételesen felsorolni, és elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A jelenleg érvényes, a Hivatal működésére megszerzett minőségbiztosítási tanúsítványokat.

2. A jelenleg hatályos minőségirányítási kézikönyvet.

3. A Hatósági Főosztályt, az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályt, az Igazgatási Csoportot, mint szervezeti egységeket érintő egyéb minőségirányítási dokumentumokat.

4. Minden olyan további, jelenleg hatályos szabályozó dokumentumot, amely az előző pontban felsorolt szervezeti egységeknek az ügyfeleivel történő, postai és elektronikus levelezési, valamint telefonos, személyes vagy bármely más egyéb módon történő ügyintézésének folyamataira vonatkozóan bármilyen szabályozást tartalmaz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 21.

Üdvözlettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Enyedi Krisztián
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz v laszlevele.pdf
391K Download View as HTML

Attachment ME 20 Hat s gi F oszt ly tev kenys ge.pdf
481K Download View as HTML

Attachment ME01 Hat s gi F o.zip
1.8M Download

Attachment ME02 Hat s gi F o.zip
1.4M Download

Attachment Min s gir ny t si K zik nyv 2018.pdf
863K Download View as HTML

Attachment tan s tv ny HU17691 17 ISO 9001 2015 magyar.pdf
304K Download View as HTML

Attachment tan s tv ny mell klet HU17691 17 ISO 9001 2015 magyar.pdf
291K Download View as HTML

Attachment gyrend Hat s gi F oszt ly gyrendje 2018.pdf
617K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

 

Csatoltan megküldöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Enyedi Krisztián

jogtanácsos

 

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

 

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt dr. Enyedi Krisztián!

Köszönöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony válaszát.

Az adatigénylésre adott válasz teljességéhez még kérem, szíveskedjen pótlólag megküldeni számomra a Minőségirányítási Kézikönyvhöz tartozó, annak tartalomjegyzéke szerinti 1-11.sz. mellékleteket is.

Köszönettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Enyedi Krisztián
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz v laszlevele.pdf
316K Download View as HTML

Attachment MKK 01.mell klet Dokumentumok nyilv ntart.pdf
161K Download View as HTML

Attachment MKK 02.mell klet Nyomtatv ny nyilv ntart.pdf
167K Download View as HTML

Attachment MKK 03.mell klet Sz mlak s r sz ll t i rt kel lap.pdf
257K Download View as HTML

Attachment MKK 04.mell klet Megfigyel s m r berendez sek nyilv ntart adatlapja.pdf
167K Download View as HTML

Attachment MKK 05.mell klet Probl ma lap.pdf
266K Download View as HTML

Attachment MKK 06.mell klet Bels min s gir ny t.pdf
254K Download View as HTML

Attachment MKK 07.mell klet Ellen rz si lista.pdf
253K Download View as HTML

Attachment MKK 08.mell klet Szervezeti bra.pdf
197K Download View as HTML

Attachment MKK 09.mell klet Feljegyz sek kezel se.pdf
278K Download View as HTML

Attachment MKK 10.mell klet SWOT anal zis.pdf
351K Download View as HTML

Attachment MKK 11.mell klet Kock zatkezel si m trix.pdf
190K Download View as HTML


Tisztelt Imre András!

Csatoltan megküldöm dr. Lamperth Mónika jegyző asszony levelét.

Tisztelettel:

dr. Enyedi Krisztián
jogtanácsos

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt dr. Enyedi Krisztián!

Köszönöm a teljes választ.

Üdvözlettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Imre András:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei