A Hegyvidéki Önkormányzat és a BLG Kft. között 2017. május 8-án létrejött szerződés teljesítése

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hegyvidéki Önkormányzat és a BLG Kft. között 2017. május 8-án létrejött szerződés szerint a vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül kellett a tervdokumentációt elkészítenie. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy
• a teljesítés megtörtént-e
• hol tekinthetők meg az elkészült tervek
• hol tart az engedélyezési folyamat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 19.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s BLG Kft..pdf
43K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt dr. Nagy Edina!

Köszönettel vettem válaszát. Sajnálattal konstatálom, hogy a cég nevének elírása miatt nem válaszoltak a kérdéseimre, ezért - érdemi válasz reményében - pontosítva ismét megküldöm adatigénylésemet.
A pontosított kérdés így hangzik:
"A Hegyvidéki Önkormányzat és a BPGL Kereskedelmi és Sport Kft. (102 Budapest, Lövőház u. 16/a) között 2017. május 8-án létrejött szerződés szerint a vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül kellett a tervdokumentációt elkészítenie. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy
• a teljesítés megtörtént-e
• hol tekinthetők meg az elkészült tervek
• hol tart az engedélyezési folyamat"

Remélem, a pontosítás után nem lesz akadálya a válasz megküldésének.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz2 K z rdek adatig nyl s BLG.Kft..pdf
42K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt dr. Nagy Edina!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201711271807 1318 001.pdf
44K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Csatoltan megküldöm Jegyző asszony válaszát a tárgyban jelzett közérdekű
adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönettel vettem válaszukat. Az abban foglaltakkal kapcsolatban kérem, hogy
-a szerződés módosítást szíveskedjenek részemre megküldeni,
- adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen engedélyezési folyamat zajlik, ha a tervek még nem készültek el.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az Önkormányzat és a BPGL Kft. között 2017. május 8-án létrejött szerződéssel kapcsolatban beadott adatigénylésemre 2017. november 27-én kelt válaszukban arról tájékoztattak, hogy a szerződést időközben módosították, ugyanakkor az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Ezzel kapcsolatban még ugyanazon a napon az alábbi választ küldtem:

"Köszönettel vettem válaszukat. Az abban foglaltakkal kapcsolatban kérem, hogy
-a szerződés módosítást szíveskedjenek részemre megküldeni,
- adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen engedélyezési folyamat zajlik, ha a tervek még nem készültek el."

Tekintettel arra, hogy a válaszadásra nyitvaálló határidő már többszörösen eltelt, kérem, a kért információkat haladéktalanul küldjék meg részemre.

Kelt: 2018. január 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina


Attachment image001.gif
3K Download


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Elnézését kérem, a 2017. november 27. napján elküldött levele
adminisztrációs hiba okán nem jutott el hozzám.

Válaszlevelünket hamarosan megküldjük.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz4 K z rdek adatig nyl s BLG.Kft..pdf
43K Download View as HTML

Attachment Tervez si szerz d s m dos t s.pdf
82K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt dr. Nagy Edina!

Köszönettel vettem válaszukat, mellyel megküldték a kért szerződés módosítást. Kérem, hogy az adatigénylésben feltett kérdésre is szíveskedjenek válaszolni.

Emlékeztetőül a kérdés így hangzott: 2017. november 27-én kelt válaszukban arról tájékoztattak, hogy a szerződést időközben módosították, ugyanakkor az engedélyezési eljárás folyamatban van. Ezzel kapcsolatban kértem, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy milyen engedélyezési folyamat zajlik, ha a tervek még nem készültek el.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei