A Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel 2014. július 17-én kötött szerződés végrehajtása során keletkezett mérési eredmények

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hegyvidéki Önkormányzat 2014. július 17-én szerződést kötött a Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel meteorológiai feladatok végrehajtására. A szerződést a vállalkozó a 2014. október 1-én kelt teljesítési igazolás szerint teljesítette.

Kérem, hogy a szokásos módon, az önkormányzat honlapján, vagy a www.normafa.info odalon hozza nyilvánosságra a szerződés végrehajtása eredményeként keletkezett meteorológiai mérési adatokat a szerződés mellékletében foglalt részletezésben.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 15.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment k z rdek adatig nyl s Meteorol giai adatok.pdf
285K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönettel megkaptam Aljegyző Asszony válaszát. Tekintettel arra, hogy engem nem az aktuális napi időjárási adatok érdekelnek, hanem a múltbeli idősor, a válaszban foglaltakkal egyelőre nem tudok mit kezdeni.

Levélben fordultam az Országos Meteorológiai Szolgálathoz kérve, hogy adják meg, hogy hol érhetőek el ezek az adatok. Amennyiben tőlük nem kapok érdemi választ, ismét Önöktől, illetve a Nonprofit Kft-től fogom kérni az adatokat.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

A tárgybani adatigényléssel kapcsolatban megkerestem az Országos Meteorológiai Szolgálatot. Molnár László osztályvezető úr tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat megrendelése alapján létesített meteorológai állomások mérési adatsorait csak térítés (16.500 Ft + Áfa) ellenében bocsájtják rendelkezésemre.

Álláspontom szerint ezek a mérési adatok, mivel közpénzből létesített állomások mérési eredményei, közérdekű adatnak számítanak. Tekintettel arra, hogy szíves tájékoztatása szerint a Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. rendelkezik ezekkel az adatokkal, nem lehet akadálya annak, hogy a mérési adatsorok nyilvánosságot kapjanak.

A fentiek alapján kérem, hogy a mérési adatokat mindenki számára elérhető formában tegyék közzé a normafa.info oldalon és gondoskodjanak az adatsorok rendszeres frissítéséről is.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s Meteorol giai m r si adatok k zz t tele.pdf
276K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei