A hírközlési szolgáltatás szüneteltetésének folyamati követelményei

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 136.
§ (1) szerint
"Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:[...]
c) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és
közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás,
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a
jogszabályok által előírt módon.
"

Azt gondolom, hogy egy jogállamban a "jogszabályok által előírt
mód"nak tartalmaznia kell olyan folyamati követelményeket (pl
bírósági határozat), amelyek biztosítják, hogy ne lehessen
visszaélni ezzel az eszközzel mondjuk politikai vagy gazdasági
haszonszerzés érdekében.
Mivel sehol nem találom a vonatkozó jogszabályokat, ezért Önökhöz -
akiknek működése egy jogállamban elképzelhetetlen a vonatkozó
jogszabályok készségszintű alkalmazása nélkül - fordulok az alábbi
adatigényléssel:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Eht. 136. § (1) - ben hivatkozott jogszabályok listáját
- azt az adatot, hogy a hírközlési szolgáltató és/vagy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számára milyen okirattal bizonyítják, hogy az Eht. 136. § (1) c) alapján kezdeményezett előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének engedélyezése a jogszabályoknak megfelelő módon történt
- azt az adatot, hogy a 2014-es évben hány esetben kezdeményezték előfizetői szolgáltatás szüneteltetését az Eht. 136. § (1) c) pontja alapján

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 17.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 12363 2.pdf
81K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Sági Miklós


Attachment image001.gif
0K Download

Attachment magosanyi arpad urnak.pdf
65K Download View as HTML


Magosányi Árpád úrnak

 

 

Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

 

Megbízásból továbbítom mellékelt tájékoztatásunkat.

 

Tisztelettel: Sági Miklós

BM Ügyfélszolgálat

[[1]Belügyminisztérium, Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály]

/Elérhetőségek: + [2][email address]; ( BM központi tel.:
061 441 1000/

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei