A hírközlési szolgáltatás szüneteltetésének folyamati követelményei

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 136.
§ (1) szerint
"Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet:[...]
c) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és
közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás,
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a
jogszabályok által előírt módon.
"

Azt gondolom, hogy egy jogállamban a "jogszabályok által előírt
mód"nak tartalmaznia kell olyan folyamati követelményeket (pl
bírósági határozat), amelyek biztosítják, hogy ne lehessen
visszaélni ezzel az eszközzel mondjuk politikai vagy gazdasági
haszonszerzés érdekében.
Mivel sehol nem találom a vonatkozó jogszabályokat, ezért Önökhöz -
akiknek működése egy jogállamban elképzelhetetlen a vonatkozó
jogszabályok készségszintű alkalmazása nélkül - fordulok az alábbi
adatigényléssel:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az Eht. 136. § (1) - ben hivatkozott jogszabályok listáját
- azt az adatot, hogy a hírközlési szolgáltató és/vagy a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számára milyen okirattal
bizonyítják, hogy az Eht. 136. § (1) c) alapján kezdeményezett
előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének engedélyezése a
jogszabályoknak megfelelő módon történt
- azt az adatot, hogy a 2014-es évben hány esetben kezdeményezték
előfizetői szolgáltatás szüneteltetését az Eht. 136. § (1) c)
pontja alapján

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 18.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: Rózsa Pálné
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment K z rdek megkeres s Magos nyi rp d.doc
32K Download View as HTML


 

Tisztelt Magosányi Árpád!

 

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyban kiadmányozott levelünket.

 

 

Tisztelettel:

 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Központi Hivatal

Jogi és Koordinációs Főosztály

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Rózsa Pálné!

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak Önök ügyfelei. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól kapott tájékoztatás alapján a Szakszolgálat az Önök kérésére gyakorlatilag vizsgálat nélkül továbbítja a hírközlési szolgáltatás szüneteltetésére (köznyelven fogalmazva: valaki telefonjának a hálózatról való "letiltására") vonatkozó határozatot végrehajtás céljából.
A fentiek miatt és a válaszukban hivatkozott 2010. évi CXXII. törvény 13. § (7) bekezdésének olvasása alapján számomra nem egyértelmű, hogy Önök nem rendelkeznek jogosultsággal az ilyen "letiltásra".
Kérem arra adjon egyértelmű választ, hogy
- A NAV rendelkezik-e ilyen jogkörrel?
- Ha nem rendelkezik, akkor milyen folyamati kontrolokkal előzi meg azt, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felé ilyen tartalmú igénylést küldjön "véletlenül"?
- Amennyiben mégis rendelkeznek a jogkörrel, kérem az eredeti adatigénylésben szereplő kérdéseket válaszolják meg.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: NAV KH Jogi és Koordinációs Főosztály
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 0652 001.pdf
57K Download View as HTML


 

Tisztelt Magosányi Árpád!

 

Mellékelten küldöm a fenti tárgyban kiadmányozott levelünket.

 

 

Üdvözlettel

 

[1]Leírás: NAV_hosszu_logo_RGB2.jpg

NAV KH Jogi és Koordinációs Főosztály

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: 428-5100

Fax: 428-5374

 

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, March 26, 2015 3:08 PM
To: NAV KH Jogi és Koordinációs Főosztály
Subject: Attached Image

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei