A HÖK működésével kapcsolatos egyes kérdések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen megköldeni részemre az alábbi adatokat másolatban:
1. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályai 2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig. Kérem, hogy amennyiben több módosítás is történt, mindegyik egykor hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapszabályverziót küldjenek meg.
2. Az egyetemi hallgatói önkormányzat üléseinek jegyzőkönyve 2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig.
3. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Szenátusi tagjainak listája (2010-től jelen adatkérés teljesítéséig), melyen feltüntetik a képviselők által hallgatott szakot, és a mandátumuk megszerzésének és megszűnésének időpontját.
4. Kérem küldje meg részemre táblázatos formában az egyetemi hallgatói önkormányzat képviselői és tisztségviselői (beleértve a Szenátusba a HÖK által delegált tagokat is) számára 2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig juttatott kifizetések összegét, idejét, jogcímét, a kedvezményezett nevét és tisztségét.

Jelen adatkérést a SOTE Jogi és Igazgatási Főigazgatóságának felhívására terjesztem elő ezen az email-címen, amely elérhető: http://kimittud.atlatszo.hu/request/az_e...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 29.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Szabó János hozzászólt ()

1. Megjegyzés: a HÖK alapszabályt a Szenátus fogadja el. Egyetemi szabályzat, amely befolyásolja az egyetem működését és a hallgatók életét. Az egyetemi szabályzatokat közzé kell tenni, hogy az egyetemi polgárok megismerhessék. A jogi apparátusnak rendelkeznie kell a szabályzatokkal, hiszen ez képezi az egyetem törvényes működését. Ha a HÖK nem tudja még a szabályzatokat sem (!) folyamatosan, minden állapot egységes szerkezető hozzáférésével megadni, az azt jelenti, hogy a hallgatók nem tudják/tudták megismerni az életüket befolyásoló szabályokat.

2. Megjegyzés: a HÖK szenátorainak kiléte (az egyetem legfelsőbb döntéshozó testülete!) nem lehet titkos, az nyilvános. Ha a HÖK nem tud elszámolni azzal, hogy ki, mikor, milyen testület által lett megválasztva, az elég nagy probléma.

3. A HÖK határozatai sem lehetnek titkosak, szomorú, hogy ezek a döntések elérhetetlenek. Peszer felmerül, hogy így lehet-e egyáltalán ellenőrizni a HÖK működését, ami a felsőoktatási intézmény kötelessége.

Link to this

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Az adatigénylést beadtam a saját nevem alatt is, mostantól ezt lesz érdemes figyelni: http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_ho...

G. Szabó Dániel, Átlátszó Oktatás

Link to this

Feladó: SE EHÖK


Attachment KOZERDEKU ATLATSZO VALASZ0001.pdf
540K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Vámosi Péter, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke
megbízásából mellékletben csatolom válaszlevelét.

Tisztelettel,
Ivánné Jacsó Anikó
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
gazdasági ügyintéző

----- Original Message -----
From: "Kft. Atlatszo.hu Kh. Nonprofit"
<[FOI #4319 email]>
To: <[email address]>; <[Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email]>
Sent: Sunday, March 29, 2015 9:25 PM
Subject: Közérdekű adat igénylés - A HÖK működésével kapcsolatos egyes
kérdések

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen megköldeni részemre az alábbi adatokat másolatban:
1. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályai 2010-től jelen
adatigénylés teljesítéséig. Kérem, hogy amennyiben több módosítás is
történt, mindegyik egykor hatályos egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályverziót küldjenek meg.
2. Az egyetemi hallgatói önkormányzat üléseinek jegyzőkönyve 2010-től jelen
adatigénylés teljesítéséig.
3. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Szenátusi tagjainak listája (2010-től
jelen adatkérés teljesítéséig), melyen feltüntetik a képviselők által
hallgatott szakot, és a mandátumuk megszerzésének és megszűnésének
időpontját.
4. Kérem küldje meg részemre táblázatos formában az egyetemi hallgatói
önkormányzat képviselői és tisztségviselői (beleértve a Szenátusba a HÖK
által delegált tagokat is) számára 2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig
juttatott kifizetések összegét, idejét, jogcímét, a kedvezményezett nevét és
tisztségét.

Jelen adatkérést a SOTE Jogi és Igazgatási Főigazgatóságának felhívására
terjesztem elő ezen az email-címen, amely elérhető:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/az_e...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb
igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail
címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor
kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 29.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #4319 email]

Is [Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat? If so, please contact us using
this form:
http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei