A HÖK ügyeinek intézését vizsgáló ad-hoc bizottság

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kérdéses ügyleteinek vizsgálatára felállított, a "HÖK ügyeinek intézése" feledatkörű ad-hoc bizottsággak kapcsolatban:
1. a bizottságot létrehozó dokumentumot,
2. a bizottság tagjainak névsorát,
3. a bizottság üléseinek időpontjait,
4. a bizottság határozatait,
5. a bizottság működése során kiadott - 4. pont alá nem tartozó - dokumentumokat,
6. a bizottságot megszüntető dokumentumot (ha van ilyen),
7. a bizottság megállapításait tartalmazó dokumentumok címzettjeit, azaz azon személyek nevét, akik részére ez el lett küldve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
81244-2/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8027 email]> 2016.11.23. 19:09
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kérdéses ügyleteinek
vizsgálatára felállított, a "HÖK ügyeinek intézése" feledatkörű ad-hoc
bizottsággak kapcsolatban:
1. a bizottságot létrehozó dokumentumot,
2. a bizottság tagjainak névsorát,
3. a bizottság üléseinek időpontjait,
4. a bizottság határozatait,
5. a bizottság működése során kiadott - 4. pont alá nem tartozó -
dokumentumokat,
6. a bizottságot megszüntető dokumentumot (ha van ilyen),
7. a bizottság megállapításait tartalmazó dokumentumok címzettjeit, azaz
azon személyek nevét, akik részére ez el lett küldve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8027 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem A HÖK ügyeinek intézését vizsgáló ad-hoc bizottság címmel 2016. november 23-án benyújtott közérdekű adatigénylésem mihamarabbi teljesítését.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 10768-2/KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésére vonatkozóan az alábbi választ adom:
 
 
A Hallgatói Önkormányzat aktuális ügyének tekintetében az ad-hoc bizottság
 kizárólag egy alkalommal, egy konkrét ügyre vonatkozóan, a Hallgatói
Önkormányzat működése során felmerült speciális helyzet kezelésére
nyújtott segítséget. 
Tekintettel arra, hogy a bizottság elsősorban mediációs célzattal  jött
létre, szerepe korlátozott volt, ebből fakadóan a működésével összefüggő
külön dokumentáció nem készült.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8027 email]> 2016.11.23. 19:09
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kérdéses ügyleteinek
vizsgálatára felállított, a "HÖK ügyeinek intézése" feledatkörű ad-hoc
bizottsággak kapcsolatban:
1. a bizottságot létrehozó dokumentumot,
2. a bizottság tagjainak névsorát,
3. a bizottság üléseinek időpontjait,
4. a bizottság határozatait,
5. a bizottság működése során kiadott - 4. pont alá nem tartozó -
dokumentumokat,
6. a bizottságot megszüntető dokumentumot (ha van ilyen),
7. a bizottság megállapításait tartalmazó dokumentumok címzettjeit, azaz
azon személyek nevét, akik részére ez el lett küldve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8027 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Amennyiben ön a Tényfeltáró Bizottság általi kihallgatást mediációs célzatú tevékenységnek ítéli...

http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/08/...

Ismételten kérem, hogy a bizottság tevékenységekor keletkezett valamennyi dokumentumot küldje meg részemre.
Ha ilyen egyáltalán nem keletkezett, az ugye persze felveti különböző törvényességi problémákat, mint például hogy betartották e a saját SZMSZ-üket? Mert ott úgy láttam, hogy a bizottságok tevékenységét elég alaposan dokumentálni kell. És ha esetleg nem tartották volna be a saját SZMSZ-üket, akkor miért vizsgálódnak a HÖK működésével kapcsolatban, ha a sajátjuk sincs rendben...?!

Amennyiben tényleg nem keletkezett semmilyen dokumentum, akkor ezen információkat küldje meg számomra:
1. Ki kérte fel a bizottság tagjait (az elnökségi ülés jegyzőkönyve arra utal, hogy a rektor).
2. A bizottság elnökének összefoglalóját és beszámolóját a kihallgatás során elhangzottakról és megállapítottakról.

És tájékoztasson arról is, hogy a szenátusból való kivonulásért, vagy a facebookon való posztolásért, vagy a kihallgatáson elhangzott nyomán kezdeményeztek-e belső ellenőrzési vizsgálatot vagy fegyelmi eljárást. Továbbá küldje meg számomra az elnökségi ülés 5. oldalának alján említett levelet: "Hunyady dékán levelet küldött az ÁOK hallgatóinak".

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám, hol vagy? Vajon hova mehettél?Ádám, hol vagy? Itt lennél, ha szeretnél!
Állandóan csavarogsz, Hiányzol, és az a rossz!

A szökőkútnál várlak! Teccesz nekem nagyon!

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Most már nagyon kíváncsi vagyok mi az a szökőkút, hol van, és hogy ki az, aki ennyire szerelmes beléd, anélkül hogy látott volna. Te mit gondolsz?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

A szökőkút az valami sotés szleng lehet. De ha ez valódi szökőkút, az országban de Budapesten is jópár lehet, nem tudom melyikre gondolhatott az illető. Amúgy én megadtam neki a címem, ha valaki ennyire meg akar ismerni, én nem zárkózom el, de az ilyen nem tartozik a nyilvánosságra. (Hacsak nem az a cél, hogy a találkozáskor néhány ember vasdoronggal sürgősségi beutalót szerezzen nekem egy sotés sebészeti klinikára.)

Link to this

Mr. Joker hozzászólt ()

Csalami, te vén szatír. A nőt akarod, de félsz a kihívástól.

Link to this

Torrente hozzászólt ()

Csalami, Te kivered nekem, én kiverem neked. Hogy oldjuk a feszültséget. De semmi buzulás! Buzulás az nuku!

Link to this

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

A HÖK ügyeinek intézését vizsgáló ad-hoc bizottság címmel benyújtott 2016. november 23-án benyújtott közérdekű adatigénylésem tekintetében ön 2017. március 2-án azt a választ adta, hogy a működésével összefüggő külön dokumentáció nem készült.

2017. március 6-án írt válaszlevelemben kértem, hogy amennyiben tényleg nem keletkezett semmilyen dokumentum, akkor ezen információkat küldje meg számomra:
1. Ki kérte fel a bizottság tagjait (az elnökségi ülés jegyzőkönyve arra utal, hogy a rektor).
2. A bizottság elnökének összefoglalóját és beszámolóját a kihallgatás során elhangzottakról és megállapítottakról.

Kértem azt is, hogy tájékoztasson: a szenátusból való kivonulásért, vagy a facebookon való posztolásért, vagy a kihallgatáson elhangzott nyomán kezdeményeztek-e belső ellenőrzési vizsgálatot vagy fegyelmi eljárást. Kértem továbbá a Hunyady dékán úr által a hallgatóknak írt levél megküldését is.

Lehetőség szerint minél hamarabb küldje meg számomra a kért közérdekű adatokat.

Kelt: 2017. május 15.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám nem csak te vársz, én is várok rád! A szökőkútnál várlak..

Link to this

Torrente hozzászólt ()

Dolgozzatok inkább hélóták!

Link to this

Elvtárs Virág hozzászólt ()

Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 5 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK kifizetések

A(z) Testnevelési Egyetem részére Kis György Márk által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei