A János hegyi kilátó bérleti szerződése

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni az Önkormányzat és a Fáber Kft. között a János hegyi Erzsébet kilátó egyes helyiségeinek bérbeadásáról szóló 2016. július 20-án létrejött, és a Képviselő testület 2017. június 29-i határozata alapján módosított bérleti szerződését az esetleges mellékletekkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 3.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Natasa dr.


Attachment image001.png
19K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s A J nos hegyi kil t b rleti szerz d se.pdf
26K Download View as HTML

Attachment b rleti szerz d s.pdf
2.2M Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm Aljegyző Asszony válaszát és
válasza mellékletét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kocsis Natasa

irodavezető-helyettes

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5230, (+36 70) 935-7325

e-mail: [1][email address]

 

[2]Leírás: cid:image001.png@01D23FFC.3D7D3550

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Kocsis Natasa dr.!

Köszönöm a megküldött szerződést. Kérem, hogy az aláírást követően a szerződés módosítást is szíveskedjen megküldeni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Serfőző Zsuzsa


Attachment v laszlev l0919.pdf
51K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel,

 

dr. Serfőző Zsuzsa

Polgármesteri és Jegyzői Törzskar

koordinációs ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1)  224-5927

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.hegyvidek.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Dr. Serfőző Zsuzsa!

Köszönettel vettem Aljegyző asszony válaszát. Valószínűleg adminisztratív okok miatt a válasz tárgya és tartalma eltér egymástól. Ez azonban a kisebbik probléma.

A "Normafa kapuja" ügyében küldött adatigénylésemre adott válaszát ugyanis nem tudom elfogadni. Magam is olvastam az Aljegyző asszony által belinkelt sajtótudósítást, azonban az nem tartalmazza az általam kért adatokat.

Az érhetőség kedvéért és a pontos válasz reményében részletesebben kifejtem, milyen adatok megküldését kérem. Kérem legyenek szívesek közölni, hogy hányan töltötték ki (on- illetve offline) a kérdőívet, és a kitöltők közül hányan választották az egyes kérdéseknél felkínált alternatívákat. Kérem, szíveskedjenek azt is összegezni, hogy milyen egyéb javaslatok érkeztek be a szavazás során.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Serfőző Zsuzsa


Attachment v laszlev l 1004.pdf
40K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Jegyző Asszony válaszlevelét.

 

Tisztelettel,

 

dr. Serfőző Zsuzsa

Polgármesteri és Jegyzői Törzskar

koordinációs ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1)  224-5927

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.hegyvidek.hu

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Nagy Edina


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz2.pdf
39K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Dr.  Gottfried-Tusor Gabriella jegyző megbízásából csatoltan megküldöm
jegyző asszony közérdekű adatigénylésére adott válaszát.

 

Tisztelettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei