A János hegyi út átépítésére kötött szerződések

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A János hegyi út átépítésére – a helyszínen kifüggesztett tájékoztatók szerint - a Zöld Hegyvidék Konzorcium kapott megbízást az Önkormányzattól. Az ezzel kapcsolatos információk (közbeszerzési eljárás, szerződés) nem lelhetőek fel az Önkormányzat honlapján. Kérem, hogy a hiányosságot pótolják, és hozzák nyilvánosságra a Konzorciummal kötött szerződést.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 30.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment k z rdek adatig nyl s J noshegyi t fel j t sa.pdf
236K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönöm a választ. A hivatkozott szerződés valóban kint van az önkormányzat oldalán, de abban a kivitelezőket nem Zöld Hegyvidék Konzorciumnak nevezték. Ez okozta a félreértést.

Mivel keretszerződésről van szó, és a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlat nem került nyilvánosságra, kérem, hogy bocsássák rendelkezésemre a János-hegyi út felújítási munkáira vonatkozóan az alábbiakat:
• kiviteli tervek költségvetési kiírással
• megrendelés
• elszámolások, illetve teljesítésigazolások (ha vannak már ilyenek)

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös Álmos dr.


Attachment sipos valasz hossz janosh.ut.pdf
187K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

Üdvözlettel,

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t fel j t sa.pdf
204K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment SBubi116100612110.rar
1.9M Download

Attachment SBubi116100612140.rar
2.6M Download

Attachment SBubi116100612141.rar
1.4M Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t.pdf
183K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment SBubi116100612142.rar
2.7M Download

Attachment J noshegyi t.rar
3.7M Download


 

Tisztelt Uram!

 

Csatoltan megküldöm a további mellékleteket.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment J noshegyi t 2.rar
1.6M Download

Attachment J noshegyi t 3.rar
550K Download


Tisztelt Uram!

 

Csatoltan megküldöm a további mellékleteket.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönettel vettem a János hegyi út átépítésére kötött szerződésekkel kapcsolatos 2016. május 16-án kelt közérdekű adatigénylésemre megküldött dokumentum másolatokat. Sajnálattal kell közölnöm, hogy ezeknek a dokumentumoknak a megküldését nem kértem, mert az iratokban foglaltakat – az aljegyző asszony 2016. július 14-én kelt levelének kézhezvétele után - módomban állt a Városfejlesztési Irodában megtekinteni.
Az dokumentumok 2016. október 6-án kelt kísérő levelében hivatkoznak a NAIH állásfoglalására, melyet azonban nem a János hegyi út átépítésére kötött szerződésekkel, hanem a 2016. július 1-én Önöknek megküldött adatigénylésre, melynek tárgya a Hegyvidéki Önkormányzat és a Pannon Park Forest Kft. között létrejött szerződés alapján az állami támogatás elszámolásának részét képező, a Normafa rehabilitációval kapcsolatos munkák elvégzéséről készült teljesítés-igazolási jegyzőkönyvek mellékleteinek megküldése az elvégzett munkák részletes elszámolásáról. Mint az adatigénylésben jeleztem az alábbi elszámolások mellékleteinek elektronikus másolatainak megküldését kérem:
• 2015. szeptember 10. (2015. 08. 01 - 08.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 175.555.265,- Ft)
• 2015. szeptember 30. (2015. 09. 01 - 09.30 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 160.582.633,- Ft
• 2015. október 31. (2015. 10. 01 - 10.31 közötti időszak; igazolt teljesítési érték: 89.800.048,- Ft

Ezúton ismételten kérem, legyenek szívesek a fentiekben leírt elszámolások másolatait a NAIH állásfoglalásának megfelelően részemre megküldeni. Kérem továbbá, hogy a másolatokat pdf, vagy jpeg formátumban legyen szívesek elkészíteni, mert a legutóbb alkalmazott psd formátum nem csak túlzottan nagy terjedelmű, de olvasható formátumba konvertálása után rossz minőségben olvasható.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s J noshegyi t.pdf
238K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei