A jegyzőhöz intézett beadványok kezelésének folyamatát szabályozó dokumentumok

Imre András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszában tételesen felsorolni, és elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A jelenleg érvényes, a Hivatal működésére megszerzett minőségbiztosítási tanúsítványokat.

2. A jelenleg hatályos Hivatal Minőségirányítási Kézikönyvet.

3. A jegyzői kabinetet, mint belső szervezeti egységet érintő egyéb minőségirányítási dokumentumokat.

4. Minden olyan további, jelenleg hatályos belső szabályozó dokumentumot, amely a jegyzői irodához címzett, társasházi törvényességi felügyelettel kapcsolatos állampolgári beadványok kezelésekor arra hatást fejthet ki.

5. Minden olyan további, jelenleg hatályos, belső szabályozó dokumentumot, amely a jegyzői irodához címzett, de a jegyzői iroda érvényben levő kizárásának okán csak a beadvány továbbítását célzó állampolgári beadványok kezelésekor arra hatást fejthet ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 16.

Üdvözlettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében adatigénylésemre 15 napon belül választ kellett volna adniuk. A határidő 2017.október 31-én lejárt.

Kérem szíveskedjenek az adatigénylésnek haladéktalanul eleget tenni.

Kelt: 2017. november 2.

Üdvözlettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Julianna
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2017 Minosegiranyitasi Kezikonyv.pdf
4.1M Download View as HTML

Attachment Bp.F v ros IV.ker leti nk.2017 ISO 9001 2015 Tan s tv ny.pdf
716K Download View as HTML

Attachment 171102151543 0001.pdf
56K Download View as HTML


 

Tisztelt Imre András Úr!

 

Jegyző úr megbízásából  mellékelten megküldöm Önnek közérdekű
adatigénylésére adott  válaszlevelet, melyhez csatoltuk  Budapest Főváros
IV. Kerület Újpest Önkormányzat MSZ EN  ISO 9001:2015  szabvány szerinti
irányítási rendszer  bevezetésére/alkalmazására vonatkozó tanúsítványt,
valamint Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Minőségirányítási Kézikönyvét.

 

Üdvözlettel: Varga Julianna   -  Jegyzői titkárság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Varga Julianna!

Válaszát köszönöm. A kapott dokumentumok teljesítik az 1. és 2. pontban megfogalmazott kéréseimet.

A 3 - 5. pontokat illetően válaszában megemlíti, hogy a Minőségirányítási Kézikönyv a jegyzői kabinet működésére nem vonatkozik, illetve jogszabályhelyek alapján külön belső szabályzat alkotása nem előírás. Ebből azonban még nem következik szükségszerűen, hogy nincs semmilyen olyan dokumentum, ami a jegyzői kabinet működését és a törvényességi felügyeleti funkció ellátását szabályozná.

Kérem szíveskedjen a 3 - 5. pontbeli kéréseimet illetően válaszát a fentiek szerint pontosítani, azaz vagy egyértelműen kijelenteni, hogy ilyen dokumentumok nincsenek, vagy eredeti kérésemnek megfelelően megküldeni ezeket a dokumentumokat.

Köszönettel:

Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Mint azt a válasz küldőjének már jeleztem, kérem szíveskedjenek az adatigénylésnek teljes mértékben eleget tenni a 3 - 5. pontokban megfogalmazott kérésekre adott egyértelmű válasszal.

Kelt: 2017. november 16.

Üdvözlettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Julianna
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 171123112101 0001.pdf
396K Download View as HTML

Attachment Imre Andr s k z rdek adatig nyl s.pdf
67K Download View as HTML


Tisztelt Imre András Úr!

 

Jegyző úr megbízásából csatoltan küldöm Önnek közérdekű adatigényléésre
adott válaszlevelet, melyhez csatoltuk a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének
jegyzői kabinetre vonatkozó részét.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

jegyzői referens

 

From: Jegyzoi titk.
Sent: Thursday, November 23, 2017 11:21 AM
To: Varga Julianna
Subject: Attached Image

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Imre András

Delivered

Tisztelt Dr. Tahon Róbert jegyző úr!

Köszönöm a teljes választ.

Üdvözlettel:
Imre András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Imre András:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei