Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Ottó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

a Jókai tér díszburkolatának felújítása

Horváth Ottó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Ottó to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth Ottó

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

- Mikor és milyen körben született döntés a Jókai tér díszburkolatának közelmúltban történt felújításáról?
- Milyen költségvetési forrásból fedezték a felújítási munkákat?
- Mennyibe került a felújítás?
- Ki végezte a felújítási munkákat?

Ezeken túl szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a döntésről szóló és a döntést előkészítő dokumentumokat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 22.

Üdvözlettel:

Horváth Ottó

Hivatkozása ide

Feladó: Magay Miklós
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 75 2016 0712 hat.pdf
33K Download View as HTML

Attachment 300 2016 06 22 hat rozat J kai t r kivitelez s.pdf
68K Download View as HTML


 

Tisztelt Adatkérő!

 

Emailben feltett kérdéseire tételesen, az alábbi válaszokat adjuk:

 

- Mikor és milyen körben született döntés a Jókai tér díszburkolatának
közelmúltban történt felújításáról?

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsága  300/2016.(06.22) számú határozatában döntött a kőanyag
beszerzéséről nettó 52.951.375,- Ft + ÁFA értékben, valamint  Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  Jogi és Ügyrendi Bizottsága
75/2016.(06.12) számú határozatában döntött a kivitelezéshez kapcsolódó
feladatok átadásáról, bruttó 52.751.754,- Ft értékben.

- Milyen költségvetési forrásból fedezték a felújítási munkákat?

A felújítási munkák EIB hitelkeret terhére valósultak meg.

- Mennyibe került a felújítás?

A kőanyag és a felújítási munkák együttes költsége: bruttó 120 millió
forintba kerültek.

- Ki végezte a felújítási munkákat?

A felújítási munkákat a Sztráda 92 Kft. végezte.

Ezeken túl szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
döntésről szóló és a döntést előkészítő dokumentumokat!
Az első kérdésben meghivatkozott döntéseket a levél mellékleteként
csatoljuk.

 

Tisztelettel:

 

Magay Miklós

főosztályvezető

 

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Főosztály

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Telefon: 72/533-800

Fax: 72/224-172

 

 

 

 

 

 

 

Feladó: Polgármester <[1][Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2017. április 22. 19:09:28 CEST
Címzett: Lovász István Dr. <[2][email address]>
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - a Jókai tér
díszburkolatának felújítása

Válaszlevél.

Az iPhone-omról küldve

Továbbított üzenet kezdete:

Feladó: Horváth Ottó <[3][FOI #8937 email]>
Dátum: 2017. április 22. 16:04:56 CEST
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[4][Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - a Jókai tér díszburkolatának felújítása

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

- Mikor és milyen körben született döntés a Jókai tér díszburkolatának
közelmúltban történt felújításáról?
- Milyen költségvetési forrásból fedezték a felújítási munkákat?
- Mennyibe került a felújítás?
- Ki végezte a felújítási munkákat?

Ezeken túl szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
döntésről szóló és a döntést előkészítő dokumentumokat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [5]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 22.

Üdvözlettel:

Horváth Ottó

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #8937 email]

Ha a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [7][Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el a honlapunkra ([10]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #8937 email]
4. mailto:[Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. mailto:[FOI #8937 email]
7. mailto:[Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Ottó, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Ottó:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei