Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jutka Dallos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A józsefvárosi iskolák magántanulóinak száma, 2017-ben és 2 évre visszamenőleg, okokkal

Jutka Dallos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Jutka Dallos to read recent responses and update the status.

Feladó: Jutka Dallos

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a józsefvárosi általános iskolákban magántanulói viszonyban nyilvántartott gyermekek létszámát, a most 2017. szeptemberit (vagy júniusit, ha csak az van), a tavalyi és tavalyelőtti tanévit is. Kérem, tüntesse fel a kérelmezők (szülő, igazgató, gyám, szakértő, ...) szerinti megoszlást is, valamint az okok szerintit (külföldi tartózkodás, magatartás gond, SNI, BTMN magatartás zavaros, túlkoros, fogyatékos, mozgás sérült).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Jutka Dallos

Hivatkozása ide

Feladó: Kántor Nikolett dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
21K Download

Attachment Dallos Jutk nak t j 28 425 2017 KN.pdf
106K Download View as HTML


Tisztelt Dallos Jutka!

 

 

Csatoltan küldöm a Jegyző Asszony válaszlevelét.

 

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Kántor Nikolett

ügyintéző

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 06/1/459-2291

E-mail: [2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Stelkovics-Mérő Diána


Attachment VIII.ker 2015 2017.xlsx
13K Download View as HTML


Tisztelt Dallos Jutka!

 

Csatolva küldöm a VIII. kerületi önkormányzat által a Belső-Pesti
Tankerület részére továbbított közérdekű adatigénylésre vonatkozó
magántanulói létszámokat.

 

 

Üdvözlettel,

 

Stelkovics-Mérő Diana

Tanügyigazgatási referens

 

Belső-Pesti Tankerületi Központ

1071 Budapest, Damjanich u. 6.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jutka Dallos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jutka Dallos:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei