A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ MARKETING TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE című tanulmány díjazása

Huszka Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Művészeti Akadémia részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Huszka Imre

Tisztelt Magyar Művészeti Akadémia!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt a közérdekű adatot, hogy a "A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ MARKETING TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE" (szerzők: dr. Kocsis Miklós, Fehér Euridiké, dr. Fülöp Péter) című tanulmány elkészítését mekkora összeggel támogatta a Magyar Művészetért Akadémia.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

Hivatkozása ide

Feladó: MMKI Igazgató


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment Csiky Gergely Sz nh z EM.pdf
91K Download View as HTML

Attachment dr.F l p P ter szerz d s.pdf
452K Download View as HTML


Huszka Imre

részére

 

 

 

Tisztelt Huszka Imre,

 

2016. szeptember 20. napján a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának
címzett közérdekű adatigénylésére – a kért adat adatkezelőjeként – az
alábbiakban válaszolok.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére
alapozott közérdekű adatigénylésének az Infotv. 26. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, az Infotv. 29. § (1) bekezdésében megállapított
határidőn belül a mai napon, 2016. szeptember 30-án az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház)
és az Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézet (a továbbiakban: MMKI) közötti Együttműködési Megállapodás
alapján az MMKI vállalta, hogy 2015. szeptember és október hónapokban
színházmarketing kutatást végez, és erre alapozott tanulmányt készít. A
felek rögzítették, hogy a megállapodás mindkét oldalról ingyenes.

 

Az Együttműködési Megállapodást az Infotv. 29. § (3) bekezdése, valamint a
30. § (2) bekezdése alapján mellékletként csatolom.

 

A kutatás résztvevői és a tanulmány szerzői közül Kocsis Miklós és Fehér
Euridiké közalkalmazotti jogviszonyuk keretében – külön díjazás nélkül –
vettek részt az anyag elkészítésében, Fülöp Péter pedig a közte és az MMKI
között 2015. szeptember 15. napjától számított két hónapos határozott
időtartamú megbízási szerződés keretében. E szerződés – személyes adatokat
nem tartalmazó – másolatát csatolom.

 

Levelemet tájékoztatásul megküldöm dr. Fekete István úrnak, az MMA
Titkársága Jogi és Személyügyi Főosztály főosztály-vezető helyettesének
is.

 

 

 

Kelt Budapesten, 2016. szeptember 30. napján

 

 

Üdvözlettel,

 

 

 

dr. habil. Kocsis Miklós PhD

mb. igazgató

Magyar Művészeti Akadémia

Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézet
[2]cid:image003.jpg@01D05FD0.77BFF710
1121 Budapest, Budakeszi út 38.

[1][email address]

Nyomtatás előtt gondoljon a
környezetre!
Before printing think about
environmental responsibility!

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszka Imre:
Csak a(z) Magyar Művészeti Akadémia munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei