A KDT KTVF 15602/2014. ügyszámú határozatához kapcsolódó dokumentumok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által 2014. aug. 22-én számára kiadott, 15602/2014. ügyszámú engedélyt megalapozó laboratóriumi vizsgálatok dokumentációját, melynek alapján az engedélyben megállapításra került, hogy a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz. alatti ingatlanokon elhelyezett 16900 m3 térfogatú hulladék nem veszélyes hulladék.

- a 15602/2014. ügyszámú határozatban előírt, a hulladékgazdálkodási tevékenység nyomán a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ( továbbiakban: Engedélyes) által a Felügyelőség számára benyújtott összes dokumentumot. ( A kötelezően előírt és elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kiértékelt eredményeit tartalmazó dokumentumokat, a hulladékgazdálkodási tevékenység során benyújtott hulladéknyilvántartási, hulladékkezelési dokumentumokat, a Felügyelőség által előírt, az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége következtében a környezetet ért hatásokról szóló dokumentációt.)

- a Felügyelőség számára Velence Város Önkormányzata által benyújtott, a Velence 585/27, 585/31, 585/33-35, 585/42-45 hrsz. alatti ingatlanokon elvégzett rekultivációról szóló egyéb hivatalos dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 26.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az április 26-án benyújtott adatigénylésemre való válaszadás határideje a mai nap, május 13-a.
Kérem, szíveskedjen a mai napon választ küldeni az adatigénylésemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az április 26-án küldött adatigénylésemre a válaszadás határideje több mint 10 napja lejárt. Kérem, az adatigénylésemre válaszoljanak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Kelt: 2019. május 24.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Fejér Megyei Kormányhivatal's handling of my FOI request 'A KDT KTVF 15602/2014. ügyszámú határozatához kapcsolódó dokumentumok'.

Az április 26-án küldött adatigénylésemre semmilyen választ nem kaptam.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_kd...

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: FMKH Környezetvédelem
Fejér Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
A mellékletek az alábbi linkről érhetőek el:
[1]https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
A fájl letöltése után, kérem szíves visszajelzését.
Tisztelettel és köszönettel:
Brunner Melinda
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
8000 Székesfehérvár
Hosszúsétatér 1.
22/514-301

References

Visible links
1. https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...

Hivatkozása ide

Feladó: FMKH Környezetvédelem
Fejér Megyei Kormányhivatal


Attachment 5013 2019.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Csatoltan megküldöm a "Tájékoztatás - A "Közérdekű adat igénylés - a KTD
KTVF 15602/2014. ügyszámú határozatához kapcsolódó dokumentumok" tárgyú
levéllel összefüggésben" tárgyú levelet.
Tisztelettel:
Brunner Melinda
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
8000 Székesfehérvár
Hosszúsétatér 1.
22/514-301

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Mal Zrt engedélyei

A(z) Fejér Megyei Kormányhivatal részére Simon Gergely által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei