A Képviselőtestület 2018. február 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyv részlete

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek elektronikus úton részemre megküldeni a Képviselőtestület 2018. február 22-én megtartott ülésének 6. napirendi pontjának (Kerületi Építési Szabályzatok 5 területre) vitájáról és szavazásáról szóló jegyzőkönyv részletét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 6.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s A K pvisel test let 2018.febru r 22 n megtartott l s nek jegyz k nyv r szlete.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" ([Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és próbálja meg újból elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: EXCHXII01.bp12ker.hu

[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from EXCHXII01.bp12ker.hu (192.168.96.40) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Sat, 6 Apr
2019 09:23:09 +0200
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by EXCHXII01.bp12ker.hu
(192.168.96.40) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
Transport; Sat, 6 Apr 2019 09:23:09 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 5E6F2214E8; Sat, 6 Apr 2019 07:43:32 +0000 (UTC)
Date: Sat, 6 Apr 2019 07:43:32 +0000
From: =?UTF-8?B?U2lwb3MgUMOpdGVy?= <[FOI #12574 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest XII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IEhlZ3l2aWTDqWtp?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_K=C3=A9pvisel=C5=91test=C3=BClet?=
=?UTF-8?Q?_2018._febru=C3=A1r_22-=C3=A9n_megtartott_=C3=BCl=C3=A9s=C3=A9nek?=
=?UTF-8?Q?_jegyz=C5=91k=C3=B6nyv_r=C3=A9szlete?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-WatchGuard-Spam-ID: str=0001.0A0C0202.5CA853DD.0039,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-WatchGuard-Spam-Score: 0, clean; 0, virus threat unknown
X-WatchGuard-Mail-Client-IP: 52.57.14.250
X-WatchGuard-Mail-From: [FOI #12574 email]
X-WatchGuard-AntiVirus: part scanned. clean action=allow
Return-Path: [FOI #12574 email]

References

Visible links
1. mailto:[Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Sent request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Molnár Viktória
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sipos Péter!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam az illetékes kollégának.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu
www.facebook.com/Hegyvidek

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201904241525 0727 001.pdf
42K Download View as HTML

Attachment jkv kivonat 180222.pdf
214K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei