A két új munkahely létesítésének helye .

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2013-ban kezdődött meg a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahely teremő fejlesztése” elnevezésű projekt. Három kistérségi településsel – Bánhorváti, Rudabánya, Sajókaza - összhangban 2013 és 2015 között 1,5 milliárd forint összegű fejlesztési programot valósít meg, melyhez a Svájci Hozzájárulás 1,2 milliárd forintot biztosít.Ennek egyik támogatott projektje a Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése, falumúzeum felújítása Bánhorvátiban; a fejlesztésekhez 2 új munkahely is létesítése is kapcsolódik.Nevezze meg a két új munkahely létesítésének helyét és munkaköri leírását és a munkahely betöltésének jelenlegi állását .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 28.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Önök ismerik ezt az anyagot melyet honlapjukon közzé tettek http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
Adatvédelmi felelős: Dr. Szécsi Ottó

Elérhetősége: telefon: 48/500-211

e-mail: [email address]
Többszöri kérésemre mért határolódnak el az adat igény teljesítésétől .
Kérem adatigényem teljesítését !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Svájci –Magyar Együttműködési Program keretén belül az SH/1/1 projekt
során valóban megvalósult a Damasa tanösvény kiépítése illetve
felszerelése, valamint a Falumúzeum felújítása.

A Svájci–Magyar Együttműködési Program célja, hogy a fejlesztések által
térségben található vállalkozások részére munkát biztosítsanak a
fejlesztések által. A fejlesztések által Bánhorvátiban nem került sor 2 új
munkahely létesítésére, melyet Ön említett.

Bánhorváti Községi Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #6904 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6904 email]
2. http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei