Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pullai Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A KiMitTud oldal adatigénylőinek hátrányos megkülönböztetése

Pullai Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pullai Ákos to read a recent response and update the status.

Feladó: Pullai Ákos

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Bokros Réka részére a mai napon megküldött válaszuk szerint a NAIH a 2016. évben 35 adatigénylést teljesített, egy alkalommal csak az adatkérő felszólítását követően, négy esetben a 15 napos határidőn túl. Egy-két napon belül, vagy még aznap megküldték a kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat amennyiben az adatkérés olyan adatra vonatkozott, amely hivatkozással megválaszolható volt, illetve amely esetben a válasz már a rendelkezésükre állt.

2016-ban a NAIH számára a KiMitTud oldalán keresztül – Réka adatkérésének időpontjáig – tíz adatkérést nyújtottak be, az alábbiak szerint:

1/ Felejtéshez való jog Magyarországon /2016. január 28./2016. február 18.
2/ Uniós projekt eredményessége /2016. február 9./2016. február 26.
3/ NAIH elnök új BMW-je /2016. március 17./2016. március 17.
4/ NAIH kontra egészségügyi szolgáltatók adatkezelései /2016. március 30./2016. április 20.
5/ Spéder és Volner ügy /2016. július 1./2016. július 7.
6/ Felejtéshez való jog Magyarországon 2. /2016. július 18./2016. augusztus 2.
7/ NAIH válasz megküldése /2016. szeptember 16./2016. október 3.
8/ Bírósághoz fordulás lehetősége /2016. október 4./2016. október 27.
9/ NAIH állásfoglalás megküldése /2016. október 30./2016. október 30.
10/ A Windows 10 operációs rendszer túlzottan kiterjedt adatgyűjtése /2016. július 27./2016. október 28.

A fenti adatkérések elemzése alapján megállapítható, hogy - válaszukban foglaltakkal szemben - öt esetben adtak határidőn túl választ (50%), az adatkérésnek két alkalommal (20%) csak az adatkérő felszólítását követően eleget. Több mint két hét kellett ahhoz, hogy megküldjék a választ egy olyan esetben, amikor a válasz már korábban a rendelkezésükre állt (7/NAIH válasz megküldés).

Amennyiben ezek ellenére mégis elfogadnánk a Réka számára megküldött válaszukban foglaltakat, a NAIH 25 olyan adatkérést válaszolt meg, amelyeket nem a KiMitTud oldalán keresztül nyújtottak be. Ezeket minden esetben határidőn belül teljesítették, amelyekhez nem volt szükség az adatkérő sürgetésére sem. Egy-két napon belül, vagy még aznap megküldték a kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat amennyiben az adatkérés olyan adatra vonatkozott, amely hivatkozással megválaszolható volt, illetve amely esetben a válasz már a rendelkezésükre állt.

Tisztelt Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Mi indokolja, hogy a NAIH hátrányosan megkülönbözteti a KiMitTud oldalán keresztül adatot igénylőket?

Kérem, válaszukat szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 18.

Üdvözlettel:

Pullai Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Naih_Ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2016 6166 4 Z.PDF.pdf
290K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Feladó: Pullai Ákos

Delivered

Tisztelt Naih_Ügyfélszolgálat!

Köszönöm a válaszukat. A KiMitTud oldalon ma nyilvánosságra hozott adataik alapján valóban nem bizonyult megalapozottnak az a vélekedésem, amely szerint Önök hátrányosan különböztetik meg a KiMitTud oldalán keresztül adatot igénylőket.

A NAIH 2016-ban összesen 6 alkalommal a határidőt túllépve (305/Z, 1410/2, 2067/Z, 4641/Z, 5576/Z, 6015/Z) két ízben csak az adatkérő felszólítását követően (1410/Z, 4641/Z) válaszolta meg az adatkérést (a nyilvántartásuk pontatlan, a 1410/Z ügyben is csak az adatkérő felszólítását követen adták meg a választ). A leghosszabb válaszadásuk 3 és fél hónapot(!) vett igénybe (4641/Z), amikor is a levelüket másnapra elkészítették, de állítólag másnak(?) küldték el, majd az adatkérő 3 hónappal későbbi sürgetését követően is csak 2 hét múlva adták meg számára azt a választ, ami már korábban is a rendelkezésükre állt. A számok ugyanakkor ténylegesen nem támasztják alá, hogy kizárólag a KiMitTud oldalon keresztül benyújtott kérdések esetében lépték túl a 15 napos válaszadási határidőt.

Az Infotv. értelmében a NAIH egy független, kizárólag a törvénynek alárendelt Hatóság, amelynek alapvető feladata a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének elősegítése, amely feladatkörében a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz is fordulhat (egy korábbi válaszuk szerint ilyen eset nem fordult elő).

A fenti számok alapján elgondolkodtató, hogy a jog érvényesülésének elősegítése tekintetében mennyire lehet eredményes az a Hatóság, amely önmaga sem tartja be azt a törvényt, amelynek kizárólagosan van alárendelve.

Mindazonáltal bízom benne, hogy levelemben foglaltak megismerése elősegíti az információszabadsághoz fűződő joggal összefüggésben a jövőbeni jogsértések elkerülését.

Tisztelettel:

Pullai Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pullai Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pullai Ákos:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei