A KLIK 03. tankerület iskoláinak tanuló/gyermekszállítási szerződései 2016/2017 tanévre

Varga Csilla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést KLIK Budapest III. Tankerülete részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban részemre megküldeni azokat a gyermekszállítási szerződéseket/megállapodásokat, amelyek keretében

a Budapest III. kerületi
Dr. Béres József Általános Iskola
Fodros Általános Iskola
Aquincum angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskola
Óbudai Harrer Pál Általános iskola

a tanulókat az iskola által szervezett

úszás oktatásra
korcsolya oktatásra
osztálykirándulásra
tanulmányi kirándulásokra

szállítja 2016/2017 tanévben.

beleértve a kötelező "programokat", és a fakultatív, a szülőkre költséget továbbterhelő programokra igénybe vett szállítási szolgáltatások szerződéseit, megállapodásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 13.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Szíves tájékoztatásukat kérem szépen az igénylés állapotáról.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 2.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Az adatigénylés berékezésének visszaigazolását, illetve az adatigénylés állapotáról történő tájékozatásukat kérném tisztelettel.

Kelt: 2017. február 7.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Az adatigénylés berékezésének visszaigazolását, illetve az adatigénylés állapotáról történő tájékozatásukat kérném tisztelettel.

Kelt: 2017. február 8.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Az adatigénylés berékezésének visszaigazolását, illetve az adatigénylés állapotáról történő tájékozatásukat kérném tisztelettel.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 9.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Kérem szíves tájékozatásukat adatigénylésem állapotáról.

Kelt: 2017. február 13.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Csilla

Delivered

Tisztelt KLIK Budapest III. Tankerülete!

Kérem szíves tájékozatásukat adatigénylésem állapotáról.
Kelt: 2017. február 19.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Hivatkozása ide

Varga Csilla hozzászólt ()

Tisztelt KLIK 03. Tankerület,

Köszönettel megkaptam az úszásoktatásra történő szállítási szerződést.

Tisztelettel:
Varga Csilla

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Csilla:
Csak a(z) KLIK Budapest III. Tankerülete munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződések

A(z) KLIK Váci Tankerülete részére Szabó Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei