A Kőbánya városközponti jégpálya költsége, építési eljárása

Raffai Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Szent László téri városháza előtt 2015. november 24-én megkezdett jégpálya-építéssel kapcsolatban:
- mennyi forintba kerül az építés?
- és amennyiben ideiglenes, mennyibe kerül az elbontás?
- milyen költségvetési fejezetből fordítottak erre pénzt?
- mely hatóság végezte az engedélyeztetési eljárást?
- volt-e közbeszerzési eljárás a tervezésre?
- volt-e közbeszerzési eljárás a kivitelezésre?
- volt-e közbeszerzési eljárás a bontásra?
- mely cég (vagy hivatali egység) végezte a tervezést?
- mely cég végzi a kivitelezést, az építést?
- mely cég végzi a bontást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 24.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Raffai Ferenc

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A törvény értelmében a jégpályára vonatkozó adatigénylést 2015. december 9-ig kellett volna teljesíteniük. Ugyanakkor még 15 nap a rendelkezésükre áll. Utána a közérdekű adat szolgáltatása bírósági úton kikényszeríthető.

Üdvözlettel:

Raffai Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Raffai Ferenc Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Budapest X. kerület, Szent László téren épített jégpálya
kivitelezésével és költségeivel kapcsolatban előterjesztett
közérdekűadat-igénylésére az alábbiakban tájékoztatom:

 

A Budapest X. kerület, Szent László téren, a Kőbányai Polgármesteri
Hivatal épülete előtt lévő gépjárműparkolóban létesített jégpálya
létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására, illetve a jégpálya
bontására és 2016. január 4-ét követően a jégpálya másik helyszínre
történő felállítására az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló
12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelt 11. §-a alapján versenyeztetési
eljárást folytattunk le. A beszerzés összeghatárának, azaz nettó 7 900 000
forint bekerülési összegnek megfelelően 3 db árajánlat beszerzésére került
sor. Az árajánlatkérésre 3 db árajánlat érkezett, mely árajánlatokból az
ON-INFORMATIKA Kft. árajánlata volt minden szempontból a legelőnyösebb. A
létesített jégpálya költsége nem érte el a 8 millió forintos közbeszerzési
értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.

 

A létesített jégpálya fenntartása a jégpálya elemeinek, az üzemeltetéshez
szükséges eszközöknek a leszállításától, összeszerelésétől a szezonvégi
végső bontásig tart, az árajánlati eljárás szerinti bérleti szerződés erre
tekintettel került megkötésre. A jégpálya kivitelezését megelőzően az
ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati
hozzájárulást – a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya
megfelelő eljárásának lefolytatása keretében – Kovács Róbert polgármester
úr megadta. A jégpálya tervezését és a munkálatok felügyeletét a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látta el.

 

A létesített jégpálya üzemeltetése során az Önkormányzat feladatát képezi
a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági őrzés, valamint
egészségügyi orvosi ügyelet biztosítása, a terület tisztán tartásához,
illetve az épületbe bejutáshoz szükséges személyzet biztosítása. E
feladatokat az Önkormányzat érvényes szerződéseink keretében, valamint a
KŐKERT Non-profit Kft. és a Polgármesteri Hivatal munkatársai útján látjuk
el.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

A késedelmes adatszolgáltatásért szíves elnézését kérem.

 

Üdvözlettel,

Szabó Krisztián

 

 

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Raffai Ferenc:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei