A Kúria Pfv.IV.20.068/2012/3. számú ítéletével kapcsolatban készült iratok

Kovacs Krisztina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kovacs Krisztina

Delivered

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, egy kutatáshoz szükséges adatigénylésem terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kúria Pfv.IV.20.068/2012/3. számú ítélete - melyben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alperes szerepelt (felperes: Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány), - nyomán készült következő iratokat:

- melyek tartalmazzák, hogy hogyan jutott az önkormányzat tudomására az ítélet
- az ítélettel kapcsolatban összehívott értekezletek jegyzőkönyveit
- az ítéletről készült elemzéseket
- bármilyen egyéb jegyzőkönyvet, dokumentumot, amely érinti az ítéletet
- az esetlegesen készült előterjesztést a bíróság által megállapított jogsértő állapot megszüntetésére
- a jogsértő állapot megszüntetésére vonatkozó intézkedési- és ütemtervet

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 12.

Üdvözlettel:

Kovacs Krisztina

Hivatkozása ide

Feladó: Buzás Attila
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata


Attachment v laszlev l k z rdek adatig nyl s.pdf
51K Download View as HTML


Tisztelt Kovacs Krisztina!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a közérdekűadat-igénylésére adott válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Nagy Klára

csoportvezető

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

Önkormányzati Csoport

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovacs Krisztina:
Csak a(z) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei