A Lake Placidi Diákjátékok kapcsán folytatott nemzetközi levelezés

Farkas Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Farkas Balázs

Delivered

Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, a 2019. január 06-11. között Lake Placidben megrendezett Nemzetközi Téli Diákjátékok kapcsán a szombathelyi önkormányzat és a Diákjátékok szervezői között folytatott levelezést. Más egyéb, a szombathelyi delegáció amerikai kinn tartózkodása kapcsán született levelezést, különös tekintettel az amerikai rendőrség, vagy más hivatal és a szombathelyi önkormányzat között keletkezett levelezés anyagát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Farkas Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Dankovits Nóra
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Lake Placid lev l.PDF.pdf
468K Download View as HTML

Attachment Scan3 1.pdf
6.4M Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs Úr!

A dokumentum nagy mérete miatt a mai napon 16:12 perckor kelt válaszunkat az Önök levelező szervere nem tudta fogadni.
A sikeres válaszadás érdekében a dokumentumot 2 részre bontottuk, és 2 külön e-mailben küldjük.

Ez az első rész.

Tisztelettel:

Dankovits Nóra

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dankovits Nóra
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Scan3 2.pdf
6.7M Download View as HTML


Tisztelt Farkas Balázs Úr!

 

Csatoltan küldöm a Lake Placid-i 2. részt.

 

Tisztelettel:

 

Dankovits Nóra

Dankovits Nóra jegyzői titkár
Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály | Jogi Iroda
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely Kossuth L. u. 1-3.
Telefonszám: 06 94 520-121 | Fax: 06 94 328 148 | E-mail:
[1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Balázs:
Csak a(z) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei