A letelepedési államkötvény lejegyzésére jogosult vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó adatok

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Országgyűlés Hivatala nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre aZ Országgyűlés Gazdasági bizottsága által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 28. § (5) bekezdés szerint jóváhagyott letelepedési államkötvény lejegyzésére jogosult vállalkozások által tényleges tulajdonosuk személyéről, tulajdonosi szerkezetük átláthatóságáról és tulajdonosi hátterük feltárásáról a Gazdasági bizottság eljárásában szolgáltatott minden adatot, ideértve az általuk benyújtott nyilatkozatokat, azok esetleges mellékleteivel együtt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 26.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
atlatszo.hu közhasznú nonprofit kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Gazd biz elnokenek.pdf
191K Download View as HTML


Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!
 
Az Országgyűlés Hivatalához intézett közérdekű adatigénylésre vonatkozó
kérésére továbbítjuk Önnek dr. Bárány Tibor törvényhozási
főigazgató-helyettes válaszát és a Gazdasági bizottság elnökének írt
levelét.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

„Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd!

A 2015. január 26-án kelt, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérelmére
válaszolva tájékoztatom, hogy az Ön által igényelt adatok kezelője –
figyelemmel az Infotv. 3. § 9. pontjában foglaltakra és a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló, 2007. évi
II. törvény Ön által is hivatkozott rendelkezésére – a jóváhagyási jogkört
gyakorló Gazdasági bizottság.

A fentiekre figyelemmel, kérelmét továbbítottam Rogán Antalnak, az
Országgyűlés Gazdasági bizottsága elnökének. Az erről szóló levelet
mellékelten megküldöm.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Dr. Bárány Tibor

törvényhozási főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala”

 
 
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Schengeni vízumkiadás

A(z) Külügyminisztérium részére Mong Attila által

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei