A Liget Köztársaság Szövetség a Városligetért Egyesületnek nyújtott támogatások

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni, hogy 2013., 2014., 2015., 2016. és 2017. években nyújtottak-e pénzbeni, vagy természetbeni támogatást a Liget Köztársaság Szövetség a Városligetért Egyesületnek (jelenlegi székhelye: 1146 Budapest, Gundel Károly út 2.; adószáma: 18075601-2-42). Kérem, a támogatások összegét, célját évenkénti részletezésben szíveskedjenek megküldeni és – amennyiben támogatási szerződést is kötöttek – a szerződéseket is küldjék meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 16.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.


Attachment attachment.png
18K Download

Attachment attachment.jpg
15K Download


Tisztelt Sipos Péter!

 

Dr. Borsós Beáta stratégiai vezetőnk megbízásából mellékelten küldöm az
Önök által kért dokumentumot.

 

Tisztelettel:

 

 

Nagy Sári

Titkársági asszisztens / General Assistant

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.

Hungarian Circus and Variety Nonprofit Ltd.

[1]cid:image001.png@01D32562.E293B4F0

Fővárosi Nagycirkusz / Capital Circus of Budapest

1062 Budapest, Lendvay u. 23. – Hungary

Telefon: +36 1 580 7167, +36 1 343 8300 / 281

Mobil: +36 20 509 2472

Web: [2]www.maciva.hu, [3]www.fnc.hu

 

 

[4]győztesek karneválja

 

 

References

Visible links
2. http://www.maciva.hu/
3. http://www.fnc.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.!

Lehet, hogy rosszul nézem, de nem találom a választ tartalmazó mellékletet. Kérem, legyenek szívesek pótolni.

Kelt: 2018. március 6.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.


Attachment K z rdek adatig nyl s.pdf
48K Download View as HTML


Kedves Péter!

Küldöm a mellékeltet, véletlenül elmaradt a csatolmány az előző levelemben.

Üdvözlettel:

Nagy Sára

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Kedves Nagy Sára!

Köszönöm, megérkezett.

Kelt: 2018. március 6.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rendkívüli ülések

A(z) Óbudai Egyetem részére Hökellenőr Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei