A Liget Projekt és a Városligeti park évi üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó költségbecslés, és költségvetési terv

Csik-Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Liget Budapest Projekt és a Városligeti park évi üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó költségbecslést, és költségvetési tervet beleértve az épületek üzemeltetését, karbantartását, személyzet, rezsi és egyéb költségeket, valamint a park fenntartásának, gondozásának költségeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 17.

Üdvözlettel:

Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Csik-Kovács Zoltán!

Ön 2019. május hó 17. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Liget Budapest Projekt és a Városligeti park évi üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó költségbecslést, és költségvetési tervet, beleértve az épületek üzemeltetését, karbantartását, személyzet, rezsi és egyéb költségeket, valamint a park fenntartásának, gondozásának költségeit.”

A Városliget Zrt. az előterjesztett közérdekű adatigénylésére a következő választ adja:
Az Ön által kért adatok, a Liget Budapest Projekt és a Városligeti park évi üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó költségbecslés és költségvetési tervek olyan döntés előkészítő dokumentumok, amelyek alapján állítja össze a Városliget Zrt. a költségvetési támogatás iránti igényét. A Városliget Zrt. álláspontja szerint ezért ezek az adatok az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján nem nyilvános adatok, erre tekintettel az Ön adatigénylésének teljesítését megtagadja.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).
Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1) és (1a) bekezdései értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Köszönöm válaszukat! Álláspontom szerint az általam kért információ rendelkezésemre bocsátható az esetleges nem nyilvános adatok kitakarásával.

Leginkább a következő információkra lenne szükségem:
1. létezik-e terv és költségvetés becslés a liget-projekt intézményeinek és a park üzemeltetésére/fenntartására?
2. ha igen, mekkora ezekre az évi becsült költségvetés?
3. a fentieket bizonyítandó, szeretném kérni a vonatkozó dokumentumok nyilvánosan megismerhető részeit.

Üdvözlettel:
Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Csik-Kovács Zoltán!

 

Ön 2019. június 3. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést
terjesztette elő:

 

1. létezik-e terv és költségvetés becslés a liget-projekt intézményeinek
és a park üzemeltetésére/fenntartására?

2. ha igen, mekkora ezekre az évi becsült költségvetés?

3. a fentieket bizonyítandó, szeretném kérni a vonatkozó dokumentumok
nyilvánosan megismerhető részeit.

 

Ez az adatigénylés megegyezik a korábbi, a 2019. május 17. napján
benyújtott, alábbi azonos adatkörre irányuló adatigényléssel:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Liget
Budapest Projekt és a Városligeti park évi üzemeltetésére és fenntartására
vonatkozó költségbecslést, és költségvetési tervet, beleértve az épületek
üzemeltetését, karbantartását, személyzet, rezsi és egyéb költségeket,
valamint a park fenntartásának, gondozásának költségeit.”

 

Erre tekintettel a Városliget Zrt. az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján
az Ön adatigénylésének teljesítését megtagadja.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (3) bekezdései
alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert
az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell
megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti
Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az
Infotv. 52. § (1) és (1a) bekezdései értelmében igénye elutasítása miatt a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; továbbiakban: Hatóság) bejelentést
tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény
elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

 

 

Tisztelettel,

 

VÁROSLIGET ZRT.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csik-Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Office!

Véleményem szerint az elutasítás nem indokolt, önök nyilvános adatokat tartanak vissza, így, ha részletesebb és meggyőzőbb indoklást nem kapok, kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:
Csik-Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csik-Kovács Zoltán:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei