A Liget-projekttel kapcsolatos szerződések listája

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Liget-projekttel kapcsolatban kötött valamennyi szerződés alábbi adatait:
a - a szerződő fél neve
b - a szerződés tárgya
c - a szerződés értéke
d - a szerződés hatálya

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Becker András!

2016. augusztus 15. napján kelt közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2016. szeptember 14-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködését megköszönve,

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.


Attachment Adatszolg ltat s 0914.xlsx
2.6M Download View as HTML


Tisztelt Becker András!

 

A 2016. augusztus 15. napján kelt közérdekű adatigénylésére hivatkozva
ismételten küldjük az Ön által kért adatokat a Liget Budapest projekttel
kapcsolatban kötött valamennyi szerződésre vonatkozóan.

 

 

Az alábbi hivatkozott hibás küldésért szíves elnézését kérjük!

 

 

Tisztelettel:

 

VÁROSLIGET ZRT.

1386 Budapest, Pf.:910

E-mail: [1][Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

 

 

 

From: Microsoft Outlook
Sent: Thursday, September 14, 2016 6:01 PM
To: Office
Subject: Kézbesíthetetlen: Közérdekű adatkérés - A Liget-projekttel
kapcsolatos szerződések

 

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[2][email address]
([email address])
Az üzenete nem lett kézbesítve, mert a címzett e-mail szolgáltatója
elutasította.

 

References

Visible links
1. mailto:[Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Városliget Zrt!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei