A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti felmentés 2013-2015

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Köztársasági Elnöki Hivatal részére

Köztársasági Elnöki Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti felmentés hány alkalommal került megadásra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Köztársasági Elnöki Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A magyar llampolg rs gr l sz l 1993.vi LV.t rv ny 4.7 bekezd se szerinti felment s 2013 2015.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[KEH request email]>: host mail.keh.hu[195.228.26.34] said: 550
[KEH request email]... No such user (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Köztársasági Elnöki Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi és Alkotmányossági Igazgatósága
Köztársasági Elnöki Hivatal


Attachment 1C833256.gif
2K Download

Attachment 1C631337.gif
0K Download

Attachment Ferencz G bor r r sz re.pdf
31K Download View as HTML


KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL
JOGI ÉS ALKOTMÁNYOSSÁGI IGAZGATÓSÁG

(See attached file: Ferencz Gábor Úr részére.pdf) 

H-1014 Budapest, Szent György tér 1.
telefon: +36 1 224-5074
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.
Kérjük, gondoljon környezetére mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Környezetvédelem

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére toma által

Honosítások száma

A(z) Köztársasági Elnöki Hivatal részére Tordai Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei