A Magyar Művészeti Akadémia 2018–2021. évekre szóló művészeti ösztöndíjának nyertesei által benyújtott pályázatok

Vajda Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Művészeti Akadémia részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vajda Zoltán

Delivered

Tisztelt Magyar Művészeti Akadémia!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Magyar Művészeti Akadémia 2018–2021. évekre szóló művészeti ösztöndíjának nyertesei által benyújtott pályázatok címét, valamint a pályázatok kötelezően előírt rövid összefoglalóját, a pályázó nevével együtt, táblázatba foglalva, hogy abból egyértelmű legyen, ki, mivel, milyen témával nyert.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: MMKI Igazgató


Attachment image001.png
14K Download


Tisztelt Vajda Úr, kedves Zoltán,

 

 

köszönöm megtisztelő megkeresését, amelyben az MMA Ösztöndíjprogramjával
kapcsolatos releváns kérdéseket tett fel – készséggel állok rendelkezésre
az adatok átadása kapcsán.

 

Ennek egyeztetéseképpen jelzem, hogy az ösztöndíjas program ütemezése
szerint előre tervezett módon 2018 október 1. napjával megnyílik az a
felület, amelyre az ösztöndíjat elnyert személyek feltöltik azokat az
adataikat, amelyek az ösztöndíjjal kapcsolatban relevánsak (ezek köre
tágabb annál, mint amit Ön kér). A feltöltési határidő az ösztöndíjasok
részére várhatóan október 15. napja lesz.

 

Amennyiben Önnek megfelel, hogy az adatokat ilyen módon ismeri meg, úgy
kérem, kísérje figyelemmel a vonatkozó oldalt, amelyet az ösztöndíjasok a
jövő hét elejétől folyamatosan frissíteni fognak.

 

Amennyiben ezt a megoldást nem tartja elfogadhatónak, a jogszabályi
határidőben megküldjük a kért adatokat.

 

Bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésére.

 

 

Üdvözlettel,

 

 

 

dr. habil. Kocsis Miklós

igazgató

Magyar Művészeti Akadémia

Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézet

1121 Budapest Budakeszi út 38. [3]cid:image001.png@01D1D06B.49F92D80

[1][email address]

[2]www.mma-mmki.hu

Nyomtatás előtt gondoljon a
környezetre!
Before printing think about
environmental responsibility!

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mma-mmki.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: MMKI Ösztöndíj


Attachment image001.png
10K Download

Attachment MMA szt nd j nyerteslista.pdf
312K Download View as HTML


Tisztelt Vajda Úr, kedves Zoltán,

 

 

köszönöm a levelét.

 

Csatoltan küldöm az ösztöndíjas program nyerteseinek névsorát, a
pályázatok címét és azok tartalmát.

 

Figyelemmel arra, hogy a munkatervekre vonatkozó kérése jelentős
terjedelmű, nagyszámú adatra vonatkozik, illetőleg kérésének teljesítésére
a rendelkezésre álló munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján a rendelkezésre álló határidő
15 napos meghosszabbításának lehetőségével élek.

 

Levelében foglaltakra reagálva jelzem, hogy a kiadott, illetőleg a fentiek
szerint később kiadandó adatokkal kapcsolatban költséget nem számítok fel.

 

Technikai okokból kérem, hogy további leveleivel ne a [1][MMA request email]
e-mail címen, hanem a téma okán az [2][email address] e-mail címen
szíveskedjen jelentkezni. Az előbbi cím az MMA Titkárságának központi
e-mail címe (amely szerv az ügyben nem adatgazda), és a levelek onnan az
MMA MMKI részére történő továbbításának időpontja a határidő-számításban
félreértésekre adhat okot, amit szeretnék elkerülni – köszönöm szíves
megértését.

 

 

Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésére.

 

 

Üdvözlettel,

 

 

 

dr. habil. Kocsis Miklós

igazgató

Magyar Művészeti Akadémia

Művészetelméleti és Módszertani
Kutatóintézet

1121 Budapest Budakeszi út 38. [5]cid:image001.png@01D45010.DBD846B0

[3][email address]

[4]www.mma-mmki.hu

Nyomtatás előtt gondoljon a
környezetre!
Before printing think about
environmental responsibility!

 

 

References

Visible links
1. mailto:[MMA request email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. http://www.mma-mmki.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vajda Zoltán:
Csak a(z) Magyar Művészeti Akadémia munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MAOE támogatások

A(z) Magyar Művészeti Akadémia részére Karas David által

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei