A Magyar Táncsport Szakszövetség TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA II. számú melléklete

Lengyel Gergő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Táncsport Szakszövetség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Lengyel Gergő

Delivered

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Táncsport Szakszövetség TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA II. számú melléklete

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 7.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Lengyel Gergő

Delivered

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján adatigénylést terjesztettem elő 2018. május 7-én, melyben a Magyar Táncsport Szakszövetség TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA II. számú mellékletét igényeltem Önökről.

Önök 2018. május 22-ig nem teljesítették kérésemet, holott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ezért felszólítom Önöket, hogy haladéktalanul tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek az eredeti igénylésemben kért módon.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 23.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Alexandra Klisóczki
Magyar Táncsport Szakszövetség

Tisztelt Lengyel Gergő!
Az igényelt szabályzat a következő linken érhető
el: [1]https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2018...
Üdvözlettel,
Klisóczki Alexandra
főtitkár /general secretary
Magyar TáncSport Szakszövetség
Hungarian DanceSport Association
H-1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
tel. [2](+36) 1 460 6921
fax [3](+36) 1 460 6922
tel. [4](+36) 306826342
web [5]www.mtasz.hu
2018. május 23. 9:19 Lengyel Gergő írta,
<[6][FOI #10993 email]>:

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján adatigénylést terjesztettem elő 2018. május 7-én, melyben a
Magyar Táncsport Szakszövetség TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL
SZÓLÓ SZABÁLYZATA II. számú mellékletét igényeltem Önökről.

Önök 2018. május 22-ig nem teljesítették kérésemet, holott az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15
napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ezért felszólítom Önöket, hogy haladéktalanul tegyenek eleget törvényi
kötelezettségüknek az eredeti igénylésemben kért módon.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 23.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[7][FOI #10993 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2018...
2. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%201%20460%206921
3. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%201%20460%206922
4. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%20306826342
5. http://www.mtasz.hu/
6. mailto:[FOI #10993 email]
7. mailto:[email address]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lengyel Gergő:
Csak a(z) Magyar Táncsport Szakszövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Sporttámogatás

A(z) Magyar Olimpiai Bizottság részére iványi márton által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei