A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvánnyal kötött normatív vizit szerződés keretében elvégzett vizitekre vonatkozó információk

Kerekes Imre küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kerekes Imre

Delivered

Tisztelt Országos Egészségbiztosítási Pénztár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvánnyal (továbbiakban: MAZS) kötött normatív vizit szerződés keretében elvégzett vizitekre vonatkozó alábbi információkat:

Havi és a szolgáltatást végző szervezet szerinti bontásban az elvégzett otthoni szakápolási óraszámot, ápoltak számát, tevékenység megnevezését és a kifizetést az alábbi séma szerint:

2016. január Hónap:
--Cég név|-Óraszám-|-Ápoltak-száma-|-Tevékenység megnevezése-|-Kifizetés--|
-1.Cég/szervezet neve--|---X óra--|-Y Ápolt--|--Gyógytorna/Ápolás..|---Z Forint---|
.
.
.
2017. december Hónap:
--Cég név|-Óraszám-|-Ápoltak-száma-|-Tevékenység megnevezése-|-Kifizetés--|
-1.Cég/szervezet neve--|---X óra--|-Y Ápolt--|--Gyógytorna/Ápolás..|---Z Forint---|

Kérdezném továbbá, hogy a MAZS-al kötött szerződésük kiterjed-e az Alapítvány házi gondozás szolgáltatására is.
Ha valamely információ nincsen a birtokukban kérem jelezzék válaszukban és ennek megfelelően, úgy válaszolják meg az igénylést-olyan adatok szerinti bontásban-, hogy
az összes kért és Önök birtokában lévő információkat megküldjék.
Kérem küldjék meg, hogy milyen egyéb információ birtokában vannak az említett OEP által (is) finanszírozott szolgáltatásokról.
Kérem az adatokat kereshető formában küldjék meg (pl. excel fájl).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 19.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kádár Virág Edit


Attachment kozerdeku adatkeres MAZS.XLSX.xlsx
12K Download View as HTML


Kerekes Imre
[FOI #12490 email]

Tisztelt Kerekes Imre!

2019. március 19. napján, elektronikus úton, – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ alapján – közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelőhöz.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvánnyal (továbbiakban: MAZS) kötött normatív vizit szerződés keretében elvégzett vizitekre vonatkozóan megkért adatokat.

Fentieken túl tájékoztatom, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő MAZS-al kötött szerződése nem terjed ki az Alapítvány házi gondozás szolgáltatására.
Üdvözlettel:

Dr. Kádár Virág
főosztályvezető

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Adatvédelmi és Koordinációs Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/a.
Telefon: 06-1-298-24-24; fax: 06-1-298-24-23
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kerekes Imre:
Csak a(z) Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei