Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fekete Gy. Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Mars téri beruházásshoz folyósított önkormányzati tagi kölcsön elszámolása.

Fekete Gy. Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Fekete Gy. Attila to read a recent response and update the status.

Feladó: Fekete Gy. Attila

Delivered

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata 100 millió forint tagi kölcsönt nyújtott 2009 november 11-én a Szegedi Várás és Piac Kft.-nek a DAOP 5.1.2/C projektben nem szerepeltetett igazolt költségeinek (számlák, szerződések, követelések, egyebek) rendezésére.

Kérem tájékoztatásukat :
Pontosan kinek/kiknek (cégeknek, magánszemélyeknek, intézményeknek?) és milyen számlái, szerződései és követelései lettek rendezve a fenti összegből?
Mekkora összeget használt fel az Önkormányzat 100% tulajdonában lévő cég és errők mikor számolt el az Önkormányzat fel?
Megtörtént-e a kölcsön visszafizetése, ha igen mikor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 5.

Üdvözlettel:

Fekete Gy. Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Dús Andrea


Attachment SBeolvas kg18012215360.pdf
52K Download View as HTML


T. Fekete Gy. Attila Úr,

A 2018. január 05. napján – elektronikus úton – érkezett „A Mars téri
beruházáshoz folyósított önkormányzati tagi kölcsön elszámolása” tárgyú
megkeresésére dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző úr megbízásából
mellékelten megküldöm Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának válaszlevelét.

A levélben hivatkozott linkek:

[1]https://eservices.szeged.eu/eku/frontend...

[2]https://eservices.szeged.eu/eku/frontend...

Üdvözlettel:

 
Dús Andrea

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat
Városüzemeltetési Iroda
Cégfelügyeleti csoport
Tel: 62/564-402
Fax: 62/564-365
email: [3][email address]

References

Visible links
1. https://eservices.szeged.eu/eku/frontend...
2. https://eservices.szeged.eu/eku/frontend...
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fekete Gy. Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fekete Gy. Attila:
Csak a(z) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei