A Médiatanács 903/2017. (VII. 25.) számú döntésének végrehajtása

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megválaszolni részemre a következő kérdéseket:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 903/2017. (VII. 25.) számú döntése jogerőre emelkedett-e?
- Ha a döntés jogerőre emelkedett: sor került-e a döntésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére, és az ellenőrzés milyen eredményre vezetett?
- Ha a döntés nem emelkedett jogerőre: mi ennek az oka?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERESES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment 15370565.gif
5K Download

Attachment graycol.gif
0K Download


Tisztelt Jinda Úr!

Válaszolva a Médiatanács 903/2017. (VII. 25.) számú határozatával
kapcsolatban feltett kérdéseire, tájékoztatom, hogy a határozat jogerőre
emelkedett, és a végrehajtás ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a
Médiaszolgáltató a határozatban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Üdvözlettel:

Dr. Karácsony Kamilla
főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

[3]Inactive hide details for INFO---2017.09.11 12:55:34---Tisztelt
Kollégák! Csatolva és iktatva is (UT/28126-1/2017) küldöm az
inINFO---2017.09.11 12:55:34---Tisztelt Kollégák! Csatolva és iktatva is
(UT/28126-1/2017) küldöm az [NMHH request email] e-mail címre érke

----- Továbbította: Farkas Lászlóné/THB/Visegradi/HIF dátum: 2017.09.11
12:51 -----

Feladó: Jinda Balázs <[FOI #9746 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések NMHH adatgazdánál"
<[NMHH request email]>,
Dátum: 2017.09.10 21:02
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - A Médiatanács 903/2017. (VII. 25.) számú
döntésének végrehajtása

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megválaszolni részemre a következő
kérdéseket:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 903/2017. (VII.
25.) számú döntése jogerőre emelkedett-e?
- Ha a döntés jogerőre emelkedett: sor került-e a döntésben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzésére, és az ellenőrzés milyen eredményre
vezetett?
- Ha a döntés nem emelkedett jogerőre: mi ennek az oka?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2017. szeptember 10.
Üdvözlettel:
Jinda Balázs
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9746 email]
Ha a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem a(z) [NMHH request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!
Tisztelt dr. Karácsony Kamilla!

Köszönöm, hogy feltett kérdéseimet határidőn belül megválaszolta.

Kelt: 2017. szeptember 20.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei